Nexus ERP

1.4.1. Import adrese

http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)

id_intern

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)

id_extern

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)

denumire

varchar (50)

Denumirea adresei partenerilor

id_partener

varchar (25)

Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_partener sau den_partener)

cod_partener

varchar (20)

Codul partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau den_partener)

den_partener

varchar (100)

Denumirea partenerului (opțional dacă se specific id_partener sau cod_partener)

cod_tara

char (2)

Codul țării

id_localitate

int

Id-ul localității, din tabelul localități (opțional dacă se specifică den_localitate)

den_localitate

varchar (100)

Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate)

den_regiune

varchar (100)

Denumirea regiunii

strada

varchar (50)

Denumirea străzii existenta în adresa partenerului

numar

varchar (6)

Numărul din adresa partenerului

bloc

varchar (50)

Blocul din adresa partenerului

scara

varchar (50)

Scara din adresa partenerului

etaj

varchar (50)

Etajul din adresa partenerului

apartament

varchar (50)

Apartamentul din adresa partenerului

cod_postal

varchar (7)

Codul poștal din adresa partenerului

telefon

varchar (25)

Telefonul din adresa partenerului

zona

varchar (25)

Zona din adresa partenerului

gln

int

GLN

este_sediu

bit

Adresa partenerului poate fi sau nu sediul acestuia

 Tabel 1. Date import adrese parteneri


Exemplu de obiect Json folosit pentru apel

{

       "parametri" :

                     {

                        "manage_existing1" : 0,

                        "keep_data_on_err1" : false,

                        "updated_columns1" : null

                     },

      "linii": [

                    {

                        "id_intern": "",

                        "id_extern": "1",

                        "denumire": "denumire1",

                        "id_partener": "",

                        "cod_partener": "",

                        "den_partener": "PARTENER1",

                        "cod_tara": "RO",

                        "den_localitate": "IASI",

                        "den_regiune": "",

                        "strada": "strada",

                        "numar": "10",

                        "bloc": "",

                        "scara": "",

                        "etaj": "",

                        "apartament": "",

                        "cod_postal": "",

                        "telefon": "",

                        "zona": "",

                        "email": "",

                        "gln": "0",

                        "este_sediu": "1"

                     }]

}

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel: 

       {

             "id_importex" : "NX20180911150146"

        }