Nexus ERP

Modificarea cotei tva de la 24% la 20% în Nexus ERP


  Începând cu data de 01.01.2016, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA Conform Noului Cod Fiscal 2016. Noua cotă de TVA va fi de 20 % în loc de 24%.
  Noile măsuri impun realizarea unor modificări în programul Nexus ERP precum: introducerea cotei de 20%, modificarea cotei de TVA pentru produse,recalcularea prețurilor de vânzare și întocmirea proceselor verbale de modificare preț (în cazul mărfurilor cu amănuntul). Acești pași sunt descriși în cele ce urmează.

  1. Definim cota de TVA de 20 % (dacă nu este deja creată)
  2. Intrăm în modulul Nomenclatoare -> Administrare-> Cote de TVA-> selectăm Butonul Adăugare(din stânga sus). Completăm în câmpul Valoare : 20 și salvăm cu butonul Salvez (din dreapta sus).
Definim Cota de TVA
  După ce am salvat cota de tva, în aceeași fereastră selectăm casa de marcat în câmpul Periferic fiscal și codul aferent acestei cote de tva (dacă se folosesc dispozitive fiscale legate la NexusERP).
  !! Atenție !! Dacă utilizați interfețe de vânzări conectate la dispozitive fiscale (case de marcat și imprimante fiscale) trebuie să aveți în vedere adăugarea în memoria fiscală a dispozitivelor, noua cota de TVA (va trebui să contactați furnizorul sau personalul de service a dispozitivelor fiscale).

  1. Modificarea cotei de tva care se aplică pe clase de bunuri
  2. Această operație se poate realiza fie automat (dacă toate produsele a caror cotă de tva dorim să o modificăm sunt cuprinse într-o clasă distinctă), fie manual.
   Realizarea automată-În cazul în care produsele ce fac obiectul acestei modificări sunt incluse în clase distincte:
   În Modulul Nomenclatoare -> Administrare ->Bunuri și servicii- articole-> Selectam funcția Asistent (din meniul de sus ) și opțiunea Modifica cota TVA -> Selectam clasa-/clasele care conțin produsele vizate.
Modificarea Cotei de TVA care se aplica pe clase de bunuri
  În fereastra care se deschide : selectăm clasa/clasele pentru care dorim să modificăm cota TVA. Bifăm cele două opțiuni de jos : Schimbăm cota TVA de intrare respectiv Schimbă cota TVA de ieșire și completăm cele 4 câmpuri cu valoarea TVA actuală a clasei (24) și valoarea TVA cu care dorim să o înlocuim ( 20).

  Selectăm opțiunea Modific (sau tasta F12 ) și confirmăm modificarea realizată (Butonul OK) .
Modificarea Cotei de TVA confirmare
  Realizarea manuală a modificării cotei TVA: Schimbarea manuală a cotei de TVA pentru produse, presupune intrarea manuală pe fiecare produs și înlocuirea cotei de TVA astfel:
  Se intră în Meniul Nomeclatoare -> Administrare-> Bunuri și servicii- Articole -> selectăm din această fereastră unul din produse și completăm în câmpurile % TVA achiziție/intrare și % TVA vânzare/ieșire valoarea noii cote TVA . Validăm operația din butonul Salvez din meniul din dreapta sus .
Bunuri si Servicii

  1. Modificarea prețurilor de vânzare pentru mărfuri cu amănuntul
  2. Deoarece produsele au fost introduse în stoc (din facturile de intrare) cu tva 24%, înregistrăm un proces verbal de modificare preț pentru acestea.
   În modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare preț M.A-> selectăm butonul Adaugă pentru întocmirea procesului verbal->Adaug Stoc L.C. (luna curentă).
   În fereastra nouă, nu completăm nimic în câmpul De la dată . În câmpul Pâna la data completam data 31.12.2015. Câmpul Furnizor rămâne necompletat, astfel programul va efectua această operație pentru toți furnizorii. Selectăm în câmpul Cota de TVA valoarea 24 căci aceasta este valoarea de tva pe care dorim să o modificăm .
   Bifăm opțiunea 2: Aplică cota de TVA din nomenclator modificând prețul sau Opțiunea 3 Aplică cota de TVA din nomenclator păstrând același preț de vânzare în funcție de decizia luată de conducerea unității. Ulterior trebuie dată și comanda Actualizează listele de preț (doar în cazul în care s-a optat pentru Opțiunea 2 care modifică prețul de vânzare).
Aplica cota de TVA

  1. Rotunjire prețuri finale
  2. În cazul în care calculul rezultat în urma modificării prețurilor ar trebui rotunjit, în modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare preț M.A selectăm butonul Modific cu X% (în bara de sus a paginii,în mijloc). Nu se completează nimic în rubrica Procent (această se completează doar dacă dorim mărirea prețului cu un anumit procent- nu este cazul acum ). Mai jos, completăm doar în câmpurile din stanga și dreapta , în funcție de ce rotunjire dorim .(În cazul nostru : 0.01 în partea stângă, respectiv 0.05 în partea dreptă).
Rotunjire preturi finale
  În final Apăsăm butonul Calculez pentu actualizarea prețurilor acestor produse și salvăm aceste modificări cu butonul Salvez din partea stângă sus.
  Aceștia sunt toți pașii necesari configurării noilor prețuri pentru vânzarea produselor având cota de TVA de 20% conform legii.

  1. Actualizarea cotei de TVA în nomenclatorul de societăți
  2. La listarea facturii de client (Ieșiri-Facturi clienți) pentru a apărea cota de TVA 20% pe factură, aceasta trebuie introdusă în Nomenclatoare-Administrare-Societati - în câmpul Cota TVA.
   Dacă se mai lucrează în sesiuni anterioare 01.01.2016 și doriți listarea unei facturi cu TVA 24% va trebui să modificați înainte de listare valoarea cotei în 24.
Actualizarea cotei de TVA in nomenclatorul de societati
  Spor la muncă!