Nexus ERP

Facturi furnizori

Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.

Funcționalități de bază ale modului

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Tip doc., Nr. document, Data doc., Furnizor, Valoare devize, Deviz, Valoare lei, Valoare TVA, Delegat propriu, Plătit în lei, Cod fiscal, Registru comerț, Delegat partener, Seria doc., Clasificare, Gestiune, Neplătit, Neplătit (valută), TVA la încasare, Reglement, Tip deviz document, Nume deviz, Plătit în valută, Curs factură, Nr. atașamente, Valoare fără TVA în deviz, Status cântărire WMS, Atribut TVA, Dată emitere, Dată înregistrare, În curs de aprobare, Termen plată (zile), TVA split, Data NIR, Nr. NIR, Cont creditor, Data scadentă, Zile scadență, Factură dintr-un aviz introdus anterior, Deduceri de TVA, Repartizat, Factură cu taxare inversă, Observații, Nr. comandă, Valid, Anulat, Data creării, User creare, Data modificării, User modificare.

Facturi furnizori

Posibilitate grupare după: Clasificare, Cont creditor, Data doc., Data emitere, Data înregistrare, Data modificare, Data scadentă, Delegat, Furnizor, Gestiune, Nume deviz, Reglement, Status cântărire WMS, Tip deviz document, User creare, User modificare, Zile scadentă.

Facturi furnizori - grupare

Posibilitate filtrare după: Data doc., Tip doc., Cont creditor, Delegat propriu, Delegat partener, Clasificare, Gestiune, Reglement

Facturi furnizori - prefiltrare

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - Anulez document curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistență: Asistent pentru facturare din custodie, Asistent repartizare servicii turism, Recalculare termen plată;
 • Import – Import facturi prin format AutoPlus, Import facturi prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni de import Importex, Import facturi prin ExpresSoft;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Export date - Export sursă de date în diferite formate;
 • Reprezentarea tabelară a datelor se poate exporta în diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Configurări-Opțiuni

Facturi furnizori - optiuni

 • Discount tip rabat – La aplicarea unei reduceri comercale de tip rabat;
 • Rotunjire la PUV mărf. cu amăn. - oferă posibilitatea de a rotunji prețul unitar de vânzare cy amănuntul cu 0.1, 0.01, 1,10 unități;
 • Ultimele prețuri din facturi - Se aduce prețul de achiziție și prețul de vânzare de pe ultima factură a furnizorului curent;
 • Termen prestabilit - Aplicăm în situația în care avem stabilit un termen fix;
 • Data achitării în zile - Selectăm termenul prestabilit;
 • Afișează preț amănunt - Afișează preț amănunt;
 • Analitic 471 – Cheltuieli înregistrate în avans la Partener sau pe Obiectiv;
 • Verificare preț marfă cu amănuntul - Verifică prețurile de vânzare cu TVA pentru mărfurile cu amănuntul în listele de prețuri pe gestiuni cu posibilitatea adăugării/modificării automate a acestora;
 • Preț vânzare pe gram - Calculează automat prețul de vânzare în funcție de greutatea din nomenclator și prețul de vânzare pe gram completat la Subclasă;
 • Verific furnizor tradițional - Dacă setarea are valoare diferită de 'Fără', la validarea facturii se verifică dacă furnizorul tradițional din nomenclator este același cu cel de pe factură și permite utilizatorului actualizarea automată sau cu deschiderea unei ferestre de confirmare;
 • Blocare recepție produse noi - Blocare recepție produse neexistente în oferta de preț;
 • Afișare serie în denumirea produsului - Afișare serie/număr lot după denumirea produsului;
 • Gen. Nr. Inventar pentru ob de inventar - Generează automat număr de inventar pentru obiectele de inventar;
 • Rotunjire calcul rețineri la sursă - Rotunjire la întreg la calculul reținerilor la sursă în cazul PV achiziție de la PF;
 • Cont taxe valame - 446 (cont implicit);
 • Cont accize - 446 (cont implicit);
 • Cont dif. zecimale – 473 (con implicit) -Contul pe care se înregistrează diferențele datorate rotunjirilor;
 • Preluare centru profit în linii - Preluare automată centru profit la operarea liniilor;
 • Cont implicit factură furnizor – 401 - Cont implicit factură furnizor;
 • Cont implicit aviz furnizor - 408 - Cont implicit aviz furnizor;
 • Cont implicit avans furnizor – 4091- Cont implicit avans furnizor;
 • Gestiune import factură EDI – Selectează gestiunea aferentă pentru importul prin protocolul EDI;
 • Import într-o singură tranzacție - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare;
 • Perm. modificare PU în factura la aviz - Se bifează dacă se permite modificarea prețului de achiziție in facturile pentru avize inregistrate anterior. Modificarea pretului se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii si in NIR asociata acestuia, rezultand modificarea rulajelor in BV;
 • Preia data intrare de pe linie la creare NIR - La crearea unui NIR, se va prelua automat data de pe factură;
 • Afisează grupări în stânga - Afișează grupările în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;
 • Sistem automat note contabile - Generează note contabile automat la validarea documentelor;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Salvez în log operare - Trimitere email, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte.

Avertizări - Permite generarea de avertizări

Facturi furnizori - avertizari

Șabloane predefinite pentru avertizări

- Factura fără opțiune Includ în Jurnal TVA
- Plăți în avans către furnizor
- PU achiziție devize diferit de PU bază calcul devize

Aprobări - Permite generarea de aprobări
Putem de exemplu să generăm aprobări pentru plata facturilor primite de la furnizori, acestea apărând ”în așteptare” în Instrumente-Aprobări.

Facturi furnizori - aprobari

Facturi furnizori - aprobari2

Configurare câmpuri

Facturi furnizori - configurare campuri factura

Operare date

- Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate
- Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Operare date factură

 • Tip document - Se alege tipul documentului factură furnizori (Factură internă, Factură externă, Bon fiscal, Bon fiscal extern, Aviz marfă, Aviz marfă extern, P.V. achiziție, P.V. achiziție deșeuri, P.V. achiziție cereale, Poliță de asigurare, Bon Predare, Bon Măciniș, Chitanță, Scrisoare de trasură, Adresă). Tastați pentru activare meniu selecție;
 • Facturi furnizori - tipuri

 • Cont - Se completează simbolul contului creditor (401, 404) din balanța de verificare;
 • Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează operațiunile pentru casă sau bancă în valută;
 • Includ documentul în jurnal TVA - Se va bifa (folosind tasta sau ) dacă doriți ca documentul să fie cuprins în jurnalul de T.V.A.;
 • Total în lei - Se completează valoarea totala în lei;
 • TVA lei - Se completează valoarea taxei pe valoare adaugată aferentă sumei în lei;
 • TVA la încasare - Se va bifa dacă furnizorul aplică sistemul de TVA la încasare;
 • Curs valutar - Se completează valoarea cursui valutar în vamă (DVI);
 • Furnizor - Se completează cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri;
 • Serie - Se completează seria documentului;
 • Număr - Se completează cu numărul documentului facturi furnizori;
 • Gestiune - Se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
 • Tip delegat - Se alege tipul de delegat: propriu - salariat ; extern - nu e salariat;
 • Factură cu taxare inversă și/sau ach.intra. - Se bifează dacă factura este cu taxare inversă și/sau sunt achiziții intracomunitare;
 • Total în valută - Se completează valoarea totală în valută;
 • Factura emisă în numele furnizorului - Se bifează dacă factura este cu taxare inversă și/sau achiziții intracomunitare;
 • Delegat - Se completează cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de personal;
 • Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări;
 • Data - Se completează cu data facturii de furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
 • Termen plată - Se completează numărul de zile și data de scadență a plății pentru factura de furnizor;
 • Dată emitere - Se completează cu data la care a fost emisă factura (necesară pentru declarația rectificativă 394);
 • N.C. TVA parteneri intracomunitari în valută - Se bifează dacă factura este cu taxare inversă și/sau achiziții intracomunitare;
 • Partenerul aplică TVA Split - Se verifică dacă partenerul are TVA Split (needitabil).

Operațiile efectuate asupra liniilor sunt: adăugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri și servicii, alte facturi, stoc, avize, ștorno factură, comandă, contracte aprovizionare sau prin import din fișiere), modificare și ștergere.

Adăugare linii in fereastră

Există trei moduri de adăugare a liniilor în factură:

 • Adăugare avansată produs
 • Adăugare simplificată
 • Adăugare prin diferiți asistenți

a) Adăugare avansată produs
Se realizează cu comanda Adăugare-Articol

Facturi furnizori - adaugare articol

După ce se selectează adăugarea unui articol, apare o fereastră ce oferă posibilitatea de a căuta în funcție de contul din care dorim să introducem articolul ((301, 371.01, 371.02, 624, 626, 628 etc), după codul extern sau după denumirea acestuia, parțială sau completă.

Facturi furnizori - cautare

În partea de jos alegem opțiunile în funcție de situație:

- Aduc produse fără stoc (permite facturarea acelor produse cu stoc zero);
- Căutare și în custodie - aplicația va căuta și articole aflate în custodie de la terți;
- Adăugare multiplă în document – se pot introduce produsele în mod table, completând cantitate pe fiecare linie în parte;
- Doar produse din clase prioritare (dacă au fost stabilite);
- Deschid fereastra de detalii - la afișarea articolelor, apar detalii referitoare la acestea;
- Păstrez filtru aplicat pe clasă (pentru căutari ulterioare ale unor produse din aceeași clasă);
- Păstrez filtru aplicat pe denumire produs (pentru căutari ulterioare ale unor produse cu aceeași denumire);
- Redeschid fereastra după adăugare produs – aplicația va deschide automat fereastra de căutare, nemaifiind necesară comanda de Adăugare.

Facturi furnizori - adaugare filtru

Facturi furnizori - selectie articol

Adăugarea multiplă permite introducerea direct a cantității achiziționate pentru mai multe articole. În situația în care pe factură există produse care nu există în nomenclator la acest moment, avem posibilitatea de a insera articol nou direct din fereastra de căutare (tasta Insert).

b) Adăugare simplificată
Se folosește în cazul în care se dorește o securitate avansată, nelăsând la latitudinea utilizatorului să aleagă contul pe care se introduce reperul. Însă trebuiesc făcute în prealabil câteva setari, ca aplicația să știe că un anumit reper să se ducă pe un anumit cont.
Astfel, la crearea unui reper nou va trebui să îi atribuim o clasă de produse. Pe fereastra de editare a clasei respective, în pagina Conturi trebuie setat contul prioritar. Făcând această setare, la adăugarea produsului în factură, nu mai este nevoie să alegem contul contabil pe care se doreste intrarea, întrucât aplicația știe că acel produs este aferent unui anumit cont.

Facturi furnizori - clasa prioritara

Facturi furnizori - adaugare simplificata

c) Adăugare prin diferiți asistenți
Există posibilitatea ca reperele în factura de furnizor să fie introduse prin diferiți asistenți, pentru a ușura modul de lucru sau pentru a folosi diferite funcționalități, astfel:

- Adaug din comandă: se vor adăuga produse dintr-o comandă de furnizor introdusă anterior;
- Adaug din NIR: se vor adăuga produsele dintr-un NIR introdus anterior (se folosește în principiu cu aplicația WMS – Warehouse Management System – prin care se scanează produsele, astfel recepția se face înainte de operarea facturii);
- Din alte facturi: se folosește în cazul operării de documente repetitive, cu aproximativ aceleași repere și prețuri de intrare. În fereastra respective, selectăm perioada de căutare, apelăm comanda Caut, bifăm factura și produsele pe care le dorim a fi importate și dăm Salvez;
- Ștorno factură: vom folosi această funcționalitate în momentul în care avem o factură în roșu, care ștornează o factură anterioară. Pentru a nu opera produsele unul câte unul, cu cantitate negativă, acest asistent va căuta și va aduce produsele dintr-o factură de furnizor anterioară. Astfel, timpul va fi redus considerabil;
- Din avize: se folosește în momentul în care dorim operarea unei facturi în baza unuia sau a mai multor avize. În acest caz, factura curentă nu va mai genera niciun NIR, întrucât intrarea în gestiune a produselor s-a facut la operarea avizului inițial. Factura curentă trebuie introdusă pentru a stinge avizele operate și pentru a face notele contabile aferente (exigibilizarea TVA-ului și stingerea Furnizorilor facturi nesosite: 4426=4428 si 408=401);
- Din stoc: se vor adăuga produse existente în stoc primite de la partenerul curent;
- Import: se poate face import dintr-un fișier extern, cu un format agreat de NexusERP.

Asistent interior factură

Facturi furnizori - interior factura

Coduri bare:
Pentru tipărirea codurilor de bare, este necesar a se configura casa de marcat și să se efectueze câteva setări: tip cod bare, limbajul script folosit, fișierul script și tipul de conexiune.

Tipuri de coduri de bare:

- (Default) normal code 39
- Full ASCII code 39
- HIBCD code 39
- CodaBar
- Code 93
- Code 128
- UCC/EAN 128
- Interleaved 2 of 5 (ITF)
- PostNET
- UPC-A
- UPC-E
- EAN/JAN -8
- EAN/JAN – 13
- Bookland
- MSI/Plessey
- PDF 417 (2 Dimensional Symbology)
- Aztec Code (2 Dimensional Symbology)
- Data Matrix (2 Dimensional Symbology)
- Maxi Code - (2 Dimensional Symbology)
- RSS- 14
- RSS- 14 Stacked
- RSS- 14 Stacked Omnidirectional
- RSS Limited

Limbaj script:

- ZPL2
- EPL2
- TSC
- DATECS
- EXPL
- CPL
- GP
- SLCS

Fișier script:

- De tip: EPLS2_EAN13_001.BCS

Facturi furnizori - asistent coduri bare

Cele mai uzuale setări sunt:

- Tip cod bare: EAN/JAN-13
- Limbaj Script: EPL2
- EPLS2_EAN13_001.BCS/ EPLS2_EAN13_002.BCS/ EPLS2_EAN13_006.BCS
- Conexiune
- Etichete: configurare etichete de printat pentru produse

Informații despre diverse opțiuni referitoare la factură.

 • Cu drept deducere - Se alege tipul dreptului de deducere (Cu drept de deducere, Cu și fără drept de deducere, Fără drept de deducere);
 • TVA neex. conform L345 - Se bifează dacă există cumpărări cu TVA neexigibil Art 17,25 L345/2002;
 • Creez NIR la factură - Bifați (folosind tasta sau ) dacă doriți să se producă N.I.R. pentru documentul introdus (dacă este cazul);
 • Număr N.I.R. - Se completează cu numărul notei de intrare recepție asociată;
 • Data N.I.R. - Se completează cu data la care s-a făcut recepția
 • Cumpărări produse din consignație - Bifați (folosind tasta sau ) dacă introduceți un document de cumpărări în regim de consignație (cu TVA la comision);
 • Intrări cu rabat și timbru literar (cărți) - Bifați (folosind tasta sau ) dacă introduceți o factură de mărfuri cu amănuntul ce conține rabat și/sau timbru literar;
 • Observații - Se completează cu observațiile ce vor fi completate în formularul facturii de furnizor
 • Reglement selecție - Se va completa reglement selecție;
 • Status cântărire WMS - Status cântărire WMS;
 • Nu includ documentul în câmpul din declarația 394 - Se va bifa dacă se dorește ca documentul să nu fie inclus în câmpul Nr. Fact. din D394.

Informații referioare la termenul de plată al facturii, precum și specificarea de tranșe de plată.

 • Dată înregistrare - Se completează cu data de înregistrare a facturii;
 • Nr. contract - Se completează cu numărul contractului de prestări servicii;
 • Data contract - Se completează cu data contractului;
 • Număr tranșe plată - Se completează cu numărul de tranșe de plată aferente facturii de furnizor;
 • Scadențe - Se completează datele scadente și suma, în funcție de numărul de tranșe de plată;
 • Cântăriri prin WMS - se completează automat în urma recepțiilor prin aplicația Nexus WMS (Warehouse Management System)

Informații utilizate pentru declarația intrastat

 • Țara de expediere - Se completează cu denumirea țării de expediere;
 • Natură tranzacție A - Se completează cu tipul de tranzacție efectuată;
 • Natura tranzactie B - Se completează cu tipul de tranzacție efectuată;
 • Termeni livrare - Se completează cu termenul de livrare;
 • Mod transport - Se completează cu tipul de transport în funcție de caz;

Crearea NIR-ului
Dacă reperele introduse în factură sunt de tip stoc (materii prime, materiale consumabile, mărfuri cu ridicata, marfă cu amănuntul, obiecte de inventar etc), se întocmește Nota de Intrare Recepție (NIR-ul):

- Direct de pe factură:

Facturi furnizori - creez NIR

- Din Intrări - Note de intrare recepție:

Facturi furnizori - creez NIR2

Asistent:

- Facturare din custodie - pentru produse aflate în custodie de la terți;
- Repartizare servicii turism – în cazul companiilor ce oferă servicii de turism, asistentul facilitează distribuirea serviciilor către clienți;
- Recalculare termen plată - permite modificarea termenului de plată pentru facturi.

Pentru a observa în mod rapid lista cu facturile de furnizori din luna respectivă, apăsăm butonul Raport rapid, din care se va observa ce facturi au fost achitate, întrucat acestea vor fi evidențiate prin culoarea verde.
Dacă alegem o factură din listă, putem observa detalii despre partener și despre produsele și serviciile facturate după ce alegem cu click dreapta Detalii și Detalii linii.

Facturi furnizori - detalii linii

Facturile pot fi ordonate după nume, după serie, după data emiterii, după denumirea partenerului, după suma facturată, fie cu click pe caseta de denumire a coloanei, fie cu click dreapta și alegem opțiunile existente.

Facturi furnizori - ordonare

Pentru verificarea înregistrărilor efectuate, modulul oferă posibilitatea vizualizării notelor contabile, cu click dreapta pe înregistrare:

Facturi furnizori - note contabile

Rapoarte
Modulul oferă posibilitatea configurării de rapoarte în funcție de ceea ce se urmărește:

1. Adeverință de primire deșeuri - Adeverință de primire deșeuri disponibilă în cazul achiziționării de deșeuri (dacă există borderou achiziție deșeuri)
2. Ambalaje produse cumpărate – Raport ambalaje la produsele cumparate
3. Avize facturate/nefacturate – Raport de avize facturate sau nefacturate
4. Borderou facturi furnizori - Borderou facturi primite de la furnizori
5. Centralizare intrări pe conturi - Centralizare intrări pe conturi
6. Centralizator facturi furnizori - Centralizator facturi
7. Cheltuieli repartizate – Urmărire cheltuieli repartizate în perioada de referință
8. Diferențe Facturi - Parteneri TVA încasare - Diferențe Facturi - Parteneri TVA încasare
9. Evidență facturi furnizori T.V.A. la încasare - Evidență T.V.A. la încasare
10. Factură furnizor - Formular – Formular
11. Facturi furnizori scadențe - Facturi furnizori și perioade de scadențe
12. Jurnal cumpărări - cu deducere – Raport operațiuni ce dau drept de deducere
13. Jurnal cumpărări - cu/fără deducere - Jurnal cumparari - cu/fără deducere
14. Jurnal cumpărări - decont - Jurnal cumpărări – decont
15. Jurnal cumpărări - fără deducere - Jurnal cumpărări - fără deducere
16. Lista cheltuielilor pe obiective - Lista cheltuielilor pe obiective
17. Listă intrări – Listă produse intrate și a NIR-urilor aferente
18. N.I.R. metodă inventar intermitent - N.I.R. metodă inventar intermitent
19. Notă contabilă centralizată - Notă contabilă centralizată în perioada stabilită
20. Sursă date formulare anexe la factură furnizor - Creați diverse formulare anexe la factură împreună cu Formulare HTML

Functionalitati modul
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr document, Data doc., Furnizor, Valoare devize, Deviz, Valoare lei, Valoare TVA, Delegat propriu, Platit in lei, Cod fiscal, Registru comert, Delegat partener, Seria doc., Clasificare, Gestiune, Neplatit, Neplatit (valuta), Tva la incasare, Reglement, Tip deviz document, Nume deviz, Platit in valuta, Curs factura, Nr. atasamente, Valoare fara TVA in deviz, Status cantarire WMS, Atribut TVA, Data emitere, Data inregistrare, In curs de aprobare, Termen plata (zile), Tva split, Nu includ doc in campul <Nr fact> din D394, Id importex, Id extern, Punct de lucru gestiune, Data NIR, Nr. NIR, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Factura dintr-un aviz introdus anterior, Deduceri de TVA, Repartizat, Factura cu taxare inversa, Observatii, Nr. comanda, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Delegat, Furnizor, Status cantarire WMS, Data emitere, Data inregistrare, Reglement, Punct de lucru gestiune, Data doc., Clasificare, Gestiune, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Tip deviz document, Nume deviz, Data modificare, User creare, Data crearii, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont creditor, Delegat propriu, Delegat partener, Clasificare, Gestiune, Reglement (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Export date - Export sursa de date in diferite formate
  Reprezentarea tabelara a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari modul
  Configurari
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat
 • Ultimele preturi din facturi - Se aduce pretul de achizitie si pretul de vanzare de pe ultima factura a furnizorului curent
 • Verificare pret marfa cu amanuntul - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora
 • Pret vanzare pe gram - Calculeaza automat pretul de vanzare in functie de greutatea din nomenclator si pretul de vanzare pe gram completat la Subclasa
 • Verific furnizor traditional - Daca setarea are valoare diferita de 'Fara', la validarea facturii se verifica daca furnizorul traditional din nomenclator este acelasi cu cel de pe factura si permite utilizatorului actualizarea automata sau cu deschiderea unei ferestre de confirmare
 • Blocare receptie produse noi - Blocare receptie produse neexistente in oferta de pret
 • Afisare serie in denumirea produsului - Afisare serie/numar lot dupa denumirea produsului
 • Rotunjire calcul retineri la sursa - Rotunjire la intreg la calculul retinerilor la sursa in cazul PV achizitie de la PF
 • Cont dif. zecimale - Contul pe care se inregistreaza diferentele datorate rotunjirilor
 • Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor
 • Cont implicit factura furnizor - Cont implicit factura furnizor
 • Cont implicit aviz furnizor - Cont implicit aviz furnizor
 • Cont implicit avans furnizor - Cont implicit avans furnizor
 • Formular NIR alte tipuri - Tiparire raport -Formular NIR alte tipuri - din cadrul ferestrei de editare
 • Formular NIR amanunt - Tiparire raport -Formular NIR amanunt fara rabat - din cadrul ferestrei de editare
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Eroare la NIR inexistent - Se bifeaza daca se doreste verificarea existentei nir-ului la import
 • Perm. modificare PU in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de achizitie in facturile pentru avize inregistrate anterior. Modificarea pretuluise va propaga automat si in avizul de insotire a marfii si in NIR asociata acestuia, rezultand modificarea rulajelor in BV.
 • Mod generare doc. Cheltuieli in avans - Utilizatorul poate opta modul de generare a documentulor de cheltuiala in avans, acestea se vor face fie cumulat pe cont si obiectiv/centru de profit, fie se va genera pentru fiecare linie de cheltuiala cate un document
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operatiuni modul
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului factura furnizori (Factura interna,Factura externa,Bon fiscal,Bon fiscal extern,Aviz marfa,Aviz marfa extern,P.V. achizitie,P.V. achizitie deseuri,P.V. achizitie cereale,Polita de asigurare,Bon Predare,Bon Macinis,Chitanta,Scrisoare de trasura,Adresa). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Deviz - Se alege devizul
  Includ documentul in jurnal TVA - Se va bifa (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca doriti ca documentul sa fie cuprins in jurnalul de T.V.A.
  Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei.
  TVA lei - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugate aferente sumei in lei.
  TVA la incasare - Se va bifa daca furnizorul aplica sistemul de TVA la incasare.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI).
  Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Serie - Se completeaza seria documentului.
  Numar - Se completeaza cu numarul documentului facturi furnizori.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Tip delegat - Se alege tipul de delegat: propriu - salariat ; extern - nu e salariat
  Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra. - Se bifeaza daca factura este cu taxare inversa si/sau achizitii intracomunitare
  Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta.
  Factura emisa in numele furnizorului - Se bifeaza daca factura este cu taxare inversa si/sau achizitii intracomunitare
  Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de personal.
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Data - Se completeaza cu data facturii de furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Termen plata - Se completeaza numarul de zile si data de scadenta a platii pentru factura de furnizor.
  Data emitere - Se completeaza cu data la care a fost emisa factura (necesara pentru declaratia rectificativa 394).
  N.C. TVA parteneri intracomunitari in valuta - Se bifeaza daca factura este cu taxare inversa si/sau achizitii intracomunitare
  Partenerul aplica TVA Split - Se verifica daca partenerul are TVA Split (needitabil)

  Vizualizarea sub forma unei liste a produselor componente in factura de furnizor.Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea facturata, pretul unitar in deviz, pretul unitar in lei, valoarea tva-ului, nivelul procentual de deducere tva, numarul lot, cod produs, unitatea de masura, valoarea adaosului exprimata procentual si valoric, pretul cu amanuntul cu tva, descrierea produsului din nomenclatorul de bunuri si servicii. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri si servicii, alte facturi, stoc, avize, storno factura, comanda, contracte aprovizionare sau prin import din fisiere), modificare si stergere.

  Informatii despre diverse optiuni referitoare la factura.

  Cu drept deducere - Se alege tipul de dreptului de deducere (Cu drept de deducere,Cu si fara drept de deducere,Fara drept de deducere).
  TVA neex. conform L345 - Se bifeaza daca exista cumparari cu TVA neexigibil Art 17,25 L345/2002
  Creez NIR la factura - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca doriti sa se produca N.I.R. pentru documentul introdus (daca este cazul)
  Numar N.I.R. - Se completeaza cu numarul notei de intrare receptie asociata.
  Data N.I.R. - Se completeaza cu data la care s-a facut receptia.
  Cumparari produse din consignatie - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca introduceti un document de cumparari in regim de consignatie (cu TVA la comision)
  Intrari cu rabat si timbru literar (carti) - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca introduceti o factura de marfuri cu amanuntul ce contine rabat si/sau timbru literar.
  Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul facturii de furnizor.
  Reglement selectie - Se va completa reglement selectie.
  Status cantarire WMS -
  Nu includ documentul in campul <Numar facturi> din declaratia 394 - Se va bifa daca se doreste ca documentul sa nu fie inclus in campul Nr. Fact. din D394

  Informatii referioare la termenul de plata al facturii, precum si specificarea de transe de plata.

  Data inregistrare - Se completeaza cu data de inregistrare a facturii.
  Nr. contract - Se completeaza cu numarul contractului de prestari servicii.
  Data contract - Se completeaza cu data contractului.
  Numar transe plata - Se completeaza cu cumarul de transe de plata aferente facturii de furnizor.
  Scadente - Se completeaza datele scadente si suma , in functie de numarul de transe de plata.

  Cantariri prin WMS

  Informatii utilizate pentru declaratia intrastat

  Tara de expediere - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie A - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie B - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Termeni livrare - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Mod transport - Se completeaza cu denumire metodei de calcul

  Cantariri prin WMS

  Informatii utilizate pentru declaratia intrastat

  Tara de expediere - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie A - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie B - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Termeni livrare - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Mod transport - Se completeaza cu denumire metodei de calcul

  Cantariri prin WMS

  Informatii utilizate pentru declaratia intrastat

  Tara de expediere - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie A - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie B - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Termeni livrare - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Mod transport - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Adaos % - Adaos %

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura nu are bifata optiunea 'Intrari cu rabat si timbru literar (carti)'.Societatea curenta nu este societate bugetara (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Rabat % - Rabat %
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A.
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Comanda client - Comanda client
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Aviz facturat - Detalii aviz facturat (needitabil)
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Cheltuieli.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Comanda client - Comanda client
  Nr. comanda - Nr. comanda
  Centru profit - Centru profit
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Data expirarii - Data expirarii
  Vehicul/utilaj - Vehicul/utilaj
  Foaie de parcurs/utilaj - Foaia de parcurs
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Client - Client
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Comanda client - Comanda client
  Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare
  Pret oferta vanzare cu TVA - Pret oferta vanzare cu TVA
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Pret amanunt - Pret de vanzare cu TVA pentru amanunt
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Aviz facturat - Detalii aviz facturat (needitabil)
  Pret unitar achizitie cu TVA - Pret unitar achizitie cu TVA
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse cu unitate de masura suplimentara.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare
  Pret oferta vanzare cu TVA - Pret oferta vanzare cu TVA
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Pret unitar achizitie cu TVA - Pret unitar achizitie cu TVA
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura are bifata optiunea 'Intrari cu rabat si timbru literar (carti)'. (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  Pret unitar furnizor - Pret unitar furnizor
  Timbru literar % - Timbru literar %
  Rabat % - Rabat %
  Valoare timbru literar - Valoare timbru literar
  Valoare rabat % - Valoare rabat % (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. (needitabil)
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Test. (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Client - Client
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura are bifata optiunea 'Cumparari produse din consignatie'. (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Comanda client - Comanda client
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 21) (fereastra tip 8)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare
  Pret amanunt - Pret de vanzare cu TVA pentru amanunt
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Comanda client - Comanda client
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 22) (fereastra tip 9)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 23) (fereastra tip 10)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Centru profit - Centru profit
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare - Valoare (needitabil)
  T.V.A. deductibil - T.V.A. deductibil (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  PUV fara TVA - PUV fara TVA
  PUV cu TVA - PUV cu TVA
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Numar vehicul/utilaj - Numar vehicul
  Foaie de parcurs/utilaj - Foaia de parcurs
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Client - Client
  Comanda client - Comanda client
  Nr. comanda - Nr. comanda
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 24) (fereastra tip 11)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale % (needitabil)
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Client - Client
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare - Valoare (needitabil)
  T.V.A. deductibil - T.V.A. deductibil (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 25) (fereastra tip 12)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara TVA - Valoare fara TVA (needitabil)
  Valoare TVA - Valoare TVA (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara TVA - P.U.V. fara TVA
  P.U.V. cu TVA - P.U.V. cu TVA
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  TVA intrare % - TVA intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Comanda client - Comanda client
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 26) (fereastra tip 13)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 14)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Comanda client - Comanda client
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 15)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Rabat % - Rabat %
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A.
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Comanda client - Comanda client
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Aviz facturat - Detalii aviz facturat (needitabil)
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 16)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara TVA - Valoare fara TVA (needitabil)
  Valoare TVA - Valoare TVA (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara TVA - P.U.V. fara TVA
  P.U.V. cu TVA - P.U.V. cu TVA
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  TVA intrare % - TVA intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)

  (fereastra tip 17)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil)
  P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize
  P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize
  Taxe vamale % - Taxe vamale %
  Valoare accize - Valoare accize
  Accize fara TVA - Accize fara TVA
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
  Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale
  Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare %
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare
  Pret amanunt - Pret de vanzare cu TVA pentru amanunt
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Comanda client - Comanda client
  Proiect - Proiect
  Locatie depozitare - Locatie depozitare produs (needitabil)
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Articole de tip cheltuiala care vor expira
 • Centru profit necompletat
 • Factura fara optiune Includ in Jurnal TVA
 • Majorare preturi produse
 • Plati in avans catre furnizor
 • Produse fara 'tip bun/serviciu achizitionat/livrat prin taxare inversa' specificat
 • PU achizitie devize diferit de PU baza calcul devize
  Rapoarte
 • Adeverinta de primire deseuri - Adeverinta de primire deseuri
 • Ambalaje produse cumparate - Ambalaje produse cumparate
 • Aviz retur catre furnizor - Aviz retur catre furnizor
 • Avize facturate/nefacturate - Avize facturate/nefacturate
 • Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase - Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase
 • Borderou facturi furnizori - Borderou facturi
 • Centralizare intrari pe conturi - Centralizare intrari pe conturi
 • Centralizator facturi furnizori - Centralizator facturi
 • Cheltuieli repartizate - Cheltuieli repartizate
 • Decont - Decont
 • Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare - Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare
 • Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare - Evidenta T.V.A. la incasare
 • Factura (autofacturare) - Factura (autofacturare)
 • Factura furnizor - Formular - Formular
 • Facturi furnizori scadente - Facturi scadente
 • Formular Adeverinta de primire deseuri - Formular adeverinta de primire deseuri
 • Jurnal cumparari - cu deducere - Jurnal cumparari - cu deducere
 • Jurnal cumparari - cu/fara deducere - Jurnal cumparari - cu/fara deducere
 • Jurnal cumparari - decont - Jurnal cumparari - decont
 • Jurnal cumparari - fara deducere - Jurnal cumparari - fara deducere
 • Lista cheltuielilor pe obiective - Lista cheltuielilor pe obiective
 • Lista intrari - Lista intrari
 • N.I.R. metoda inventar intermitent - N.I.R. metoda inventar intermitent
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Sursa date formulare anexe la factura furnizor - Creati diverse formulare anexe la factura impreuna cu Formulare HTML