Nexus ERP

1.4.20. Import modificare preț cu amănuntul


Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                                                                   

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.http://{ip}:{port}/api/v1/import/modificare_pret_amanunt

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

int

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final


Tabel 32. Date import antet modificare preț amănunthttp://{ip}:{port}/api/v1/import/modificare_pret_amanunt

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, la descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva

money

Prețul de vânzare cu TVA

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

pret_vanzare_tva_mod  

money

Prețul de vânzare cu TVA modificat

cota_tva_ies_mod

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire modificata (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)


Tabel 33. Date import linii modificare preț amănuntExemplu de import în format Json

{ 

         "parametri" :

          {

              "id_document" : null,

              "keep_data_on_err" : false,

              "single_tran" : true

         },

        "antete": [

         {

              "id_document": "6",

              "serie_document": "PRET",

              "numar_document": "12452",

              "data_document": "2018-01-23",

              "id_gestiune": "6",

              "den_gestiune": "MAGAZIN",

              "observatii": "",

              "validare": "0",

              "valoare": "0.0000",

              "linii": {

                                  "id_document": "6",

                                  "id_produs": "",

                                  "cod_produs": "",

                                  "den_produs": "Paine alba feliata",

                                  "tip_produs": "GAA",

                                  "cont_produs": "",

                                  "serie_produs": "",

                                  "cantitate": "1.000",

                                  "pret_achizitie": "2.0000",

                                  "pret_vanzare_tva": "2.5000",

                                  "cota_tva_ies": "19",

                                  "pret_vanzare_tva_mod": "2.9000",

                                  "cota_tva_ies_mod": "19",

                                  "denumire_sup": ""

                     }

         }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/modificare_pret_amanunt_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}