Nexus ERP

1.4.42. Actualizare câmpuri facturi clienți

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti_update

Câmp

Tip

Descriere

id_extern_factura

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului. In cazul in care nu se completeaza id_extern_factura, se face identificarea dupa numarul, data si seria facturii.                                                                                                                                                                            

numar_factura 

varchar(20)

Numarul facturii

serie_factura

varchar(10)

Seria facturii

data_factura 

date

Data facturii

cod_bare 

varchar(128)

Codul de bare al facturii. Acest camp se va actualiza cu valoarea pe care o da utilizatorul.

observatii 

varchar(650)

Observatiile facturii. Acest camp se va actualiza cu valoarea pe care o da utilizatorul.

reglement 

varchar(20)

Reglementul de selectie al facturii. Acest camp se va actualiza cu valoarea pe care o da utilizatorul.

id_agent 

varchar(20)

Codul intern al agentului de vânzări în formatul ID(PCT_LCR)(opțional dacă se specifică den_agent, id_extern_agent)

id_extern_agent 

varchar(25)

Id-ul extern al agentului de vânzări(opțional dacă se specifică den_agent, id_agent)

den_agent 

varchar(65)

Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)


Exemplu de JSON pentru apelarea procedurii:


{

   "parametri": 

        {

          "id_extern_factura" : "20535",

          "serie_factura" : "",

          "numar_factura" : "",

          "observatii": "Factura are o penalizare de 20 lei!",

          "cod_bare" : "ROA0000000004F0707105",

          "reglement" : "CPS - Intretinere",

           "anulat" : 1

        }

}