Nexus ERP

Oferta clienti

În modulul Ofertă clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri. Există posibilitatea ulterior de a întocmi documente fiscale (avize de însoțire marfă sau factură client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prealabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - se adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere - se adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - se anulează documentul curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi(Borderou oferte clienți, Listă produse ofertate, Ofertă clienți- Formular).

Opțiunea Configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:

- Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ascunderii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. În urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesară accesarea butonului Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta, pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită, pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite, pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta), pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață);
- Filtre/ Grupări/ Ordonări: pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, s-au pus la dispoziție filtrări, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care există foarte multe informații, iar acestea se doresc a fi filtrate, pot fi utilizate filtrele puse la dispoziție de aplicației. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, însă nu se poate introduce același filtru de mai multe ori. Spre exemplu în raportul Borderou oferte clienți există posibilitatea filtrării după Adresă partener, Agent partener, Atribut fiscal, Clasificare, Client, Cod card delegat, Cod fiscal, Cod țară, Data creării, Data modificării, Denumire țară, Fax delegat, Gestiune, Județ partener, Limită de creditare, Localitate partener, Mail delegat, Nr. auto delegat, Nr. registru com., Număr document (numeric), Perioadă (an lună), Persoană, Plătitor de TVA, Restanță maximă, Seria, Telefon delegat, Telefon partener, Tip partener UE, Transport, TVA la încasare partener, Utilizator creare, Utilizator modificare, Valabilitate (zile), Valoare ofertă, Zonă comercială. În cadrul acestei ferestre mai pot fi adăugate grupări și ordonări ale unor diferite câmpuri pe raport;
- Setări: fiecare raport are caracteristice anumite setări care pot fi modificate în funcție de modul în care se dorește a fi afișat (de exemplu Formular pagină nouă, Chenar semnături subsol, Dimensiune pagină, Orientare pagină, Perioada- Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă, Afișare filtre- Consecutiv, Unul sub altul, Includ brand, Includ dată, etc);
- Texte: în pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri: Text expediere raport prin e-mail (în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar), Text suplimentar antet/subsol raport, Semnături de introdus pe raport (acestea pot conține un text liber sau pot fi preluate din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate)
- Afișare/ Tipărire: în acest tab se regăsesc opțiuni care permit personalizarea marginilor raportului, a numelui, a dimensiunii fontului cum ar fi: Margini rapoarte (inch), Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate.
- General: pagina General permite modificarea denumirii, grupării și a nivelului de confidențialitate al unui raport. În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, există posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Nivelul de acces al utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori (0 nivel maxim; 255 nivel minim). Rapoartele pot fi arhivate automat la validare, aceleași tipuri de rapoarte pot fi trimise automat prin e-mail, pot fi salvate ca atașament la validare, raport de tip centralizare, semnătura digitală poate fi inclusă, poate fi accesibil online, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini, pot fi selectate multiple coduri de rapoarte pentru listarea la sfârșitul raportului curent.

Oferte clienti - Configurare

Oferte clienti - Configurare raport

 • Import oferte clienți - buton care oferă posibilitatea importului ofertelor clienților prin protocolul Importex precum și anularea acestora (Import oferte clienți prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni din import Importex);
 • Export - se deschide procedura de export a datelor, se permite configurarea exportului;
 • Refresh - se aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - se adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - se închide fereastra curentă;

Oferte clienti - Vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se poate prelua automat data curentă la adăugarea documentelor noi (numai dacă aceasta este în secțiunea selectată), se pot afișa grupările în tree-ul din partea stângă a modulului, opțiuni cu ajutorul cărora se poate stabili nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se poate stabili blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și pot fi selectate tipurile de operațiuni înregistrate în log-ul de operare (Trimitere pe e-mail rapoarte, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte).

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea prefiltrării după Agent de vânzări, Client, Gestiune, Clasificare, Persoană contact, a grupării după Agent de vânzări, Agent de vânzări secundare, Clasificare, Client, Dată doc., Gestiune, Locație livrare, Mod de plată, User creare, User modificare, a generării de avertizări și aprobări.

Oferte clienti - Optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

Oferte clienti - Configurare coloane Oferte clienti - Configurare coloane modul

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră în care pot fi completate următoarele câmpuri:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare- Administrare- Carnete pe tipul de document ales;
- Număr: numărul se va incrementa automat la validarea documentului;
- Data*: se completează cu data ofertei către clienți, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Valabil: se completează valabilitatea ofertei;
- Termen plată (zile): se completează termenul de plată în zile;
- Gestiune: se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor, nume ales din nomenclatorul de gestiuni;
- Agent vânzare: se completează cu numele agentului de vânzări, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Agent vânzare secundar: se completează cu numele agentului de vânzări secundar, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Pregătire: se completează cu numele persoanei ce pregătește comanda, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Deviz implicit: se alege devizul. Devizul selectat se adaugă automat pe linie, în momentul în care este adăugat un articol;
- Client*: se completează cu numele clientului, nume ales din nomenclatorul de parteneri;
- Delegat: se completează cu numele persoanei de contact, nume ales din nomenclatorul de delegați;
- Oportunitate: se alege tipul de oportunitate;
- Mod de plată: se alege metoda de plată utilizată la filtrări ulterioare;
- Condiții de livrare: se alege codul Incoterms aferent condițiilor de livrare;
- Locație livrare: se completează cu denumirea locației de livrare;

În tab-ul Ofertă către client există următoarele operații:

- Operații: Operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou - Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou - Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările realizate în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: se anulează modificările realizate în fereastra curentă;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Articol-simplificat, Din nomenclator, Din ofertă client, Prin asistent calcul suprafață, Discount);
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: se previzualizează datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Ofertă, Ofertă clienți-Formular, Proformă);
- Promoții: pot fi aplicate sau șterse promoții, care pot avea ca efect modificarea prețurilor produselor (Aplic promoție, Șterg promoție);
- Conversie la deviz implicit: se realizează conversia la devizul implicit;
- Actualizare prețuri: se actualizează prețurile;
- Creează comandă: buton care creează comanda automat;
- Generare intervenție: se generează o intervenție;
- Închid: se închide fereastra curentă;

Oferta clienti - Modificare

În tab-ul Observații se completează observațiile de facturare.

În colțul din dreapta sus există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină.

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copiere: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Client, Valabilitate, Valoare fara TVA, Agent de vanzari, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Gestiune, Valoare TVA, Valoare cu TVA, Persoana contact, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare, Persoana contact (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Import oferte clienti - Import oferte clienti
  Configurari
 • Tiparire oferta implicita - Tiparire raport - Oferta - din cadrul ferestrei de editare
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Conditii de livrare - Se alege codul Incoterms aferent conditiilor de livarre
  Locatie livrare - Se completeaza cu denumirea locatiei de livrare
  Delegat - Se completeaza cu numele persoanei de contact, din nomenclatorul de delegati
  Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Data - Se completeaza cu data ofertei catre clienti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Valabil - Se completeaza valabilitatea ofertei.
  Agent vanzare secundar - Se completeaza cu numele agentului de vanzari secundar , ales din nomenclatorul de personal.
  Oportunitate - Se alege tipul de oportunitate.
  Mod de plata - Se alege metoda de plata utilizata la filtrari ulterioare
  Pregatire - Se completeaza cu numele persoanei ce pregateste comanda, ales din nomenclatorul de personal.
  Termen plata (zile) - Se completeaza termenul de plata in zile.

  EDPRO

  Observatii - Se completeaza observatiile de facturare

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
  Deviz - Deviz
  T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Discount - Valoare discount produs
  Discount procentual - Procent discount
  Termen livrare - Termen livrare

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
  Deviz - Deviz
  T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Numar bucati - Numar bucati
  Lungime (ML) - Lungime (ML)
  Suprafata (MP) - Suprafata (MP)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U. fara TVA - P.U. fara TVA
  Deviz - Deviz
  T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Baza de calcul - Baza de calcul

  (fereastra tip 5) (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Cantitate - Cantitate
  Procent discount - Procent discount
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Procent discount - Procent discount
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Borderou oferte clienti - Borderou oferte clienti
 • Lista produse ofertate - Lista produse comandate
 • Oferta - Oferta
 • Oferta clienti - Formular - Formular
 • Proforma - Proforma
 • Sursa date formulare anexe la oferta - Creati diverse formulare anexe la oferta impreuna cu Formulare HTML