Nexus ERP

Culegerea datelor pentru Jurnalele de TVA Nexus Erp


  Jurnalul de cumpărări

  Documentele din care se preiau informațiile pentru Jurnalul de cumapărări au următoarele caracteristici comune:
  - au bifată opțiunea Includ documentul în Jurnal TVA pentru Facturi furnizori interni sau externi, respectiv Jurnal TVA pentru documentele din secțiunea Financiar
  - la Facturi furnizori interni sau externi, opțiunea Cu drept de deducere este setată pe "DA---"

  Cota 19%

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile cu cota de 19% provenite din:
  - Facturi furnizori interni și Facturi furnizori externi care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 19% în nomenclatorul de produse
  - Casa in lei, Banca in lei, Justificari avansuri in lei si Documente valorice primite - plati

  Cota 9%

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile cu cota de 9% provenite din:
  - Facturi furnizori interni și Facturi furnizori externi care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 9% în nomenclatorul de produse
  - Casa în lei, Banca în lei, Justificări avansuri în lei și Documente valorice primite - plăți

  Achiziții de bunuri din țara și din import scutite

  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din:
  - Facturi furnizori interni și Facturi furnizori externi din afara UE, care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 0% în nomenclatorul de produse
  - Casa în lei, Banca în lei, Justificari avansuri în lei și Documente valorice primite - plăți

  Achiziții intracomunitare de bunuri și servicii

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile cu cota de 19% provenite din:
  Facturi furnizori externi din UE, care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 19% în nomenclatorul de produse.

  Achiziții intracomunitare de bunuri și servicii - scutite sau neimpozabile

  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din: Facturi furnizori externi din UE, care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 0% in nomenclatorul de produse.

  Bunuri și servicii pentru care cumpărătorul este obligat la plata taxei cf. art. 150

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile provenite din: Facturi furnizori externi din afara României, plătitori de TVA, care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 9% sau 19% in nomenclatorul de produse.

  Bunuri și servicii pentru care cumpărătorul este obligat la plata taxei cf. art. 160

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile provenite din Facturi furnizori interni cu taxare inversă, care conșin bunuri sau servicii cu tva-ul de intrare setat la 9% sau 19% în nomenclatorul de produse.

  Jurnalul de vânzări

  Documentele din care se preiau informațiile pentru Jurnalul de vânzări au bifată opșiunea Includ documentul în Jurnal TVA pentru Facturi clienți interni sau externi, respectiv Jurnal TVA pentru documentele din secțiunea Financiar. Coloana 11 se completează doar pentru societățile neplătitoare de TVA, adică cele care au câmpul Cota TVA din Nomenclatorul de societăți, necompletat sau completat cu valoarea 0%.

  Cota 19%

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile cu cota de 19% provenite din:
  - Facturi clienți interni, Facturi clienți externi, Facturi de imobilizari și Procese verbale diferente inventar care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 19% în nomenclatorul de produse
  - Bonuri de consum obiecte de inventar care pentru care Procentul de cheltuială pentru societatea comercială este diferit de 100% - Casa în lei, Banca în lei și Documente valorice emise - încasări

  Cota 9%

  Se preiau baza de impozitare și tva-ul aferent bunurilor și serviciilor taxabile cu cota de 9% provenite din:
  - Facturi clienși interni, Facturi clienți externi, Facturi de imobilizări și Procese verbale diferente inventar care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 9% in nomenclatorul de produse
  - Bonuri de consum obiecte de inventar care pentru care Procentul de cheltuială pentru societatea comercială este diferit de 100%
  - Casa în lei, Banca în lei și Documente valorice emise - încasări

  Bunuri și servicii cu taxare inversă

  Se preiau baza de impozitare a bunurilor și serviciilor taxabile provenite din: Facturi furnizori interni și Facturi furnizori externi cu taxare inversa, care contin bunuri sau servicii cu tva-ul de iesire setat la 9% sau 19% în nomenclatorul de produse.

  Bunuri și servicii cu regim special cf. art. 152 din Codul fiscal

  Pentru societătile neplătitoare de TVA, se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din: Facturi clienși interni, Facturi clienți externi, Facturi de imobilizări, Facturi furnizori interni și Facturi furnizori externi cu taxare inversă, Bonuri de consum obiecte de inventar, Casa în lei, Banca în lei, Documente valorice emise - încasări, Procese verbale diferente inventar.

  Livrari de bunuri și prestări de servicii pentru care locul livrării/prestării este în afara României - Cu drept de deducere
  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din Facturi clienți externi care au următoarele caracteristici:
  - clientul este din afara UE
  - se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  - nu se calculează TVA (setarea Calculez TVA este nebifată) indiferent dacă facturile conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire diferit de 0% în nomenclatorul de produse.
  Livrări de bunuri și prestări de servicii pentru care locul livrării/prestării este în afară Romaniei - Fara drept de deducere
  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din Facturi clienți externi care au următoarele caracteristici:
  - clientul este din afara UE
  - nu se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este nebifată)
  - nu se calculează TVA (setarea Calculez TVA este nebifată) indiferent dacă facturile conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire diferit de 0% în nomenclatorul de produse.
  Livrări intracomunitare de bunuri scutite cf. art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal
  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din Facturi clienți externi care au următoarele caracteristici:
  - clientul este dintr-o țară membră UE
  - clientul este plătitor de TVA (adică setarea Plătitor de TVA, din Nomenclatorul de parteneri, este bifată) - se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  - nu se calculează TVA (setarea Calculez TVA este nebifată) indiferent dacă facturile conțin bunuri sauservicii cu tva-ul de ieșire diferit de 0% în nomenclatorul de produse.
  Livrări intracomunitare de bunuri scutite cf. art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal
  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din Facturi clienți externi care au următoarele caracteristici:
  - clientul este dintr-o țară membră UE
  - clientul nu este plătitor de TVA (adică setarea Plătitor de TVA, din Nomenclatorul de parteneri, este nebifată)
  - se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  - nu se calculează TVA (setarea Calculez TVA este nebifată) indiferent dacă facturile conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire diferit de 0% în nomenclatorul de produse.
  Alte livrari de bunuri și prestari de servicii scutite cu drept de deducere
  Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din:
  - Facturi clienți interni cu următoarele caracteristici:
  • se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  - Facturi clienți externi cu următoarele caracteristici:
  • au setarea Calculez TVA bifata
  • se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  sau
  • au setarea Calculez TVA nebifata
  • clientul este din afara UE
  • se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% in nomenclatorul de produse
  - Facturi de imobilizări cu următoarele caracteristici:
  • se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este bifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere Se preiau valorile bunurilor și serviciilor provenite din:
  - Facturi clienți interni și Facturi de imobilizări cu următoarele caracteristici:
  • nu se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este nebifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  • conțin achiziții de bunuri sau servicii neimpozabile (adică cele care au setarea Neimpozabil bifată)
  - Facturi clienți externi cu următoarele caracteristici:
  • au setarea Calculez TVA bifată
  • nu se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este nebifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  sau
  • au setarea Calculez TVA nebifată
  • clientul este din afara UE
  • nu se aplică deducere de TVA (setarea Deducere TVA este nebifată)
  • conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  - Procese verbale diferente inventar care conțin bunuri sau servicii cu tva-ul de ieșire setat la 0% în nomenclatorul de produse
  - Casa în lei, Banca în lei, Documente valorice emise - încasări, dacă acestea nu conțin TVA.
  Operațiuni neimpozabile
  Se preiau valorile documentelor provenite din: Facturi clienți interni, Facturi clienți externi și Facturi de imobilizări care conțin achiziții de bunuri sau servicii neimpozabile (adică cele care au setarea Operațiuni neimpozabile bifată)