Nexus ERP

Import servicii (comenzi) rezervari hotel

Importul serviciilor (comenzilor) rezervarilor hoteliere se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
 • Apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_lin_exec care  importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului.Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B. Procedura are parametrul
  • @manage_existing ce determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori:
   • 0 - procedura se opreste returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);
   • 1 - se actualizeaza datele partenerului existent;
   • 2 - se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele partenerului neschimbate.
  • @search_mode ce determina modul de cautare a datelor din antetul rezervarii. Acesta poate lua 2 valori:
   • 0 - cauta dupa serie, numar, data document // implicit;
   • 1 - Cauta dupa id_document (id_extern).
    

   Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_lin_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.   Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

   • Antete de documente: ht_cazari. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
   • Linii de documente pentru produse: ht_cazari_linii. Legatura cu antetul pl_caz + id_caz.
  •  

ANEXA A. Tabel  : importex_rezervari_srv_hotel avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_cmd varchar(25) 
Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_cmd)
numar_cmd numeric(18,0) Numarul comenzii (pentru gruparea serviciilor)
tip_doc_incasare varchar(25) Tipul documentului de incasare. Poate fi Factura sau Bon fiscal
tip_incasare varchar(1) Optional daca se specifica tip_doc_incasare
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar(231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cont_produs varchar(17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
srvXnr_zile bitSe va completa cu 1 daca serviciul se multiplica cu numarul de zile aferent cazarii. Altfel 0. Optinal. Implicit va fi 1.
den_tip_srv varchar(50) Tipul de servicii posibile: Serviciu de baza, Serviciu secundar, Serviciu optional. Optional daca se specifica tip_srv. Implicit va fi Serviciu de baza 
tip_srv tinyint Pentru tipul de servicii utilizati una din variantele:
1 = Serviciu de baza,
2 = Serviciu secundar,
3 = Serviciu optional
(optional daca se specifica den_tip_srv). Implicit va fi 1 
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie (optional)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA (optional daca se specifica pret_vanzare_tva)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA (optional daca se specifica pret_vanzare)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)    
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul serviciilor (comenzilor) rezervarilor hoteliere:

 
Coloana Descriere
HT001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare).
HT002 Eroare import rezervari hotel: Numar nespecificat(legatura cu tabela de antete).
HT003 Eroare import rezervari hotel (linii): Produs nespecificat.
HT004 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa antet.
HT005 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa antet.
HT006 Eroare import rezervari hotel: Serviciu deja existent pe fisa de rezervare  nr.
HT007 Eroare import rezervari hotel: Serviciu deja existent pe fisa de rezervare cu id_extern nr.
HT008 Eroare import rezervari hotel (linii): Exista linii cu pret de achizitie negativ
HT009 Eroare import rezervari hotel (linii): Exista linii cu pret de vanzare negativ
HT010 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi sunt invalide
HT011 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii.
HT012 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT013 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
HT014 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT015 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
HT016 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
HT017 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
HT018 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
HT019 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
HT020 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa produs in nomenclator
HT021 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
HT022 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa centru de profit in nomenclator
HT023 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
HT024 Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa gestiune in nomenclator
HT025 Eroare import rezervari hotel (linii): Cantitatea serviciului trebuie sa fie mai mare decat 0
HT026 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele numere de documente nu identifica unic fisa de cazare
HT027 Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele numere de documente nu identifica unic fisa de cazare.
HT028 Eroare import rezervari hotel: Documentul are asociate plati si nu poate fi sters
HT029 Eroare import rezervari comenzi hotel: Urmatoarele numere de comanda nu identifica unic comanda
HT030
Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
HT031 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta! 
HT032
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit