Nexus ERP

Comenzi pentru furnizori

În modulul Comenzi pentru furnizori putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența comenzilor pentru furnizori, opțiuni de filtrare sau de grupare. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: adaugă un articol nou;
 • Deschid: deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: anulează documentul curent;
 • Șterg: șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: previzualizarea datelor afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Borderou comenzi furnizori, Comanda pentru furnizor –Formular, Comenzi neonorate, Formular comandă, Listă produse comenzi furnizori). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: oferă posibilitatea grupării, ordonării și filtrării după comandă închisă, comandă trimisă, data comandă, data confirmării, data creării, dată expediere, data livrării, data modificării, dată pregătire, data trimiterii, furnizor, gestiune, listă comandă client, livrat (cantitate%), livrat (valoare), număr document (numeric), onorat (%), persoana, seria document, status, utilizator creare, utilizator modificare;
  - Setări: posibilitatea de a selecta Perioada (Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă), afișarea filtrelor, dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • comenzi furnizori rapoarte

 • Asistent: deschide una dintre procedurile de asistență (Generare comenzi către furnizori, Închidere comenzi). Operațiunea Închidere comenzi va închide automat toate comenzile neînchise din perioada selectată. Operațiunea Generare comenzi către furnizori va deschide o nouă fereastră, fereastră care va permite stabilirea gestiunilor și a produselor eligibile, completând mai întâi câmpurile Furnizor tradițional, Cont marfă, iar prin apelarea butonului Înainte se poate stabili tipul căutării și antetul comenzilor (acest pas poartă numele Parametrizare). În acest pas întâlnim câmpurile:
  - Metoda: Necesar calculat la momentul actual, Media aprovizionărilor anterioare, Media vânzărilor/comenzilor clienților;
  - Parametri: Includ cantități necesare realizării stocului de siguranță; Includ cantități necesare pentru onorarea comenzilor de la clienți; Includ materiale necesare producției în curs de execuție;
  - Opțiuni: Tip (Comandă către furnizor, Comandă către depozit); Cont produse pe comanda generată; Data; Gestiune depozit; Generează lista pentru toți furnizorii; Validare documente; Includ produsele cu aprovizionare din depozit; Arată și articolele pentru care nu este necesară aprovizionarea; Folosesc gestiune intermediară pentru transfer; Aduc doar produsele cu stoc în gestiunea depozit.
 • asistent inchidere comenzi furnizori

  comenzi pentru furnizori asistent

 • Export: deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite: adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid: închide fereastra curentă.

comenzi pentru furnizori vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora poate fi selectat contul produsului implicit pentru adăugarea comenzilor din ofertele de la furnizori (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), cu ajutorul cărora se preia automat data curentă la adăugarea documetelor noi (numai dacă aceasta este în sesiunea selectată), se afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului, se setează modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului , fie apare scroll, se stabilește nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se stabilește blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și opțiuni cu ajutorul cărora se stabilesc tipuri de operațiuni înregistrate în logul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni se mai permite prefiltrarea după Furnizor, Gestiune, Angajat, gruparea după Dată doc., Furnizor, Gestiune, User creare, User modificare, generarea de avertizări și generarea de aprobări.

comenzi pentru furnizori optiuni

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă ferastră în care se pot completa câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Comandă furnizor, numărul incrementandu-se automat la validarea documentului;
- Număr: număr trecut automat în momentul validării documentului, doar dacă a fost aleasă seria carnetului introdus în nomenclatorul de carnete;
- Data*: se completează cu data comenzii pentru furnizori;
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii produselor/serviciilor. Acesta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Furnizor*: se completează cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri;
- Agent: se completează cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal;
- Adresă de livrare: se completează adresa unde se efectuează livrarea produselor;
- Data livrării: se completează cu data programată de livrare a produselor de comandă pentru furnizori;
- Delegat: se completează cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegați;
- Închisă: se va bifa doar în cazul în care comanda pentru furnizori este închisă;
- Trimisă: se va bifa doar în cazul în care comanda pentru furnizori a fost trimisă;
- Transport asigurat de furnizor: se va bifa doar în cazul în care transportul comenzii este realizat de către furnizor.

Operațiile întâlnite în tab-ul Comenzi furnizor după apelarea butonului Adaug sunt:

- Salvez: se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: anulează modificările făcute în fereastra curentă;
- Adaug: adaugă un articol nou (Articol, Articol -simplificat, Din comenzi clienți, Din ofertă, Din comandă furnizor, Din contracte aprovizionare, Din referate aprovizionare). Prin apelarea butonului Adaug-Din ofertă se va deschide o nouă fereastră care permite cautarea, afișarea și selectarea ofertelor și a produselor din ofertă. Prin apelarea butonului Adaug-Din comenzi clienți se va deschide o nouă fereastră în care poate fi selectată perioada, iar în momentul căutarii vor fi afișate toate comenzile și produsele din perioada respectivă, acestea putând fi selectate și adăugate în comanda pentru furnizor. Prin apelarea butonului Adaug-Din comandă furnizor se va deschide o nouă fereastră în care se poate selecta perioada și furnizorul, urmând ca mai apoi să poată fi afișate comenzile și produsele acestora. Prin apelarea butonului Adaug- Din referate aprovizionare se va deschide o nouă fereastră în care se va putea selecta Perioada, Perioada livrare, Preiau observații din antet, iar mai apoi, prin apelarea butonului Caută, vor fi afișate referatele de aprovizionare împreună cu produsele acestora;

adaug comenzi

adaug din oferta

adaugare din comenzi

adaug din comanda furnizor

adaug din referate aprovizionare

- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: previzualizarea datelor afișate pe ecran;
- Modificare deviz: comandă care modifică devizul pentru toate liniile documentului;
- Creează comanda: tipărește comanda;
- Închid: închide fereastra curentă.

comenzi furnizori modificare

În tab-ul Detalii pot fi selectate următoarele câmpuri:

- Data trimiterii: se completează cu data de trimitere a produselor din comanda pentru furnizori;
- Data confirmării: se completează cu data confirmării de livrare a produselor din comanda pentru furnizori;
- Dată pregătire: se completează cu data de pregătire a produselor din comanda pentru furnizori;
- Data expedierii: se completează cu data de expediere a produselor din comanda pentru furnizori;
- Proiect: se alege proiectul din care face parte comanda;
- Mod transport: se preia din ofertă modalitatea de transport;
- Termen plată: se preia termenul de plată din ofertă furnizor;
- Mod de plată: se preia din ofertă furnizori modalitatea de plată;

detalii comenzi pentru furnizori

În tab-ul Observații se completează informații suplimentare referitoare la comanda pentru furnizori.

comenzi pentru furnizori observatii

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Furnizor, Gestiune, Valoare, Status, % Onorat, Data trimitere, Data confirmare, Data pregatire, Data expediere, Comenzi clienti, Greutate totala, Serie doc., Data livrarii, Inchis, Valid, Anulat, Trimis, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Angajat, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Furnizor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Furnizor, Gestiune, Angajat (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor intr-un formular excel
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Cont produs implicit - Cont produs implicit pentru adaugarea comenzilor din ofertele de la furnizori
 • Tiparire comanda implicita - Tiparire comanda implicita
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Comanda furniz., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor.
  Data livrarii - Se completeaza cu data programata de livrare a produselor din comanda pentru furnizori.
  Inchisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori este inchisa.
  Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Data - Se completeaza cu data comenzii pentru furnizori.
  Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.
  Trimisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori a fost trimisa.
  Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.
  Transport asigurat de furnizor - Se va bifa daca transportul comenzii se realizeaza de catre furnizor.

  EDPRO,EDCTP,DETPR

  Data trimiterii - Se completeaza cu data de trimitere a produselor din comanda pentru furnizori.
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
  Mod transport - Se preia din oferta modalitatea de transport.
  Data confirmarii - Se completeaza cu data confirmarii de livrare a produselor din comanda pentru furnizori.
  Data pregatire - Se completeaza cu data de pregatire a produselor din comanda pentru furnizori.
  Termen plata - Se preia termenul de plata din Oferte furnizori.
  Mod de plata - Se preia modalitatea de plata din Oferte furnizori.
  Data expedierii - Se completeaza cu data de expediere a produselor din comanda pentru furnizori.

  Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la comanda pentru furnizori.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Onorat deja - Onorat deja (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  Deviz - Deviz
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Comanda client - Comanda client
  Specificatii tehnice - Se completeaza cu specificatiile tehnice ale produsului
  Receptii - Sunt completeate detalii despre cantitatea receptionata si data receptionarii (needitabil)
  Rapoarte
 • Borderou comenzi furnizori - Borderou comenzi furnizori
 • Comanda furnizor - Comanda furnizor
 • Comanda pentru furnizor - Formular - Formular
 • Comenzi neonorate - Comenzi neonorate
 • Formular comanda - Formular comanda
 • Lista produse comenzi furnizori - Lista produse comenzi furnizori
 • Sursa date comenzi pentru furnizori - Creati diverse formulare Comenzi pentru furnizori impreuna cu Formulare HTML