Nexus ERP

Import bonuri de consum

Importul bonurilor de consum se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bcm. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linbcmateriale. Legatura cu antetul  anluna + pl_bcm + id_bcm.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_consum avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_primitor varchar (25) Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor)
id_extern_primitor varchar (25) Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor)
den_primitor varchar (30) Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_beneficiar
varchar(25)
Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau  den_beneficiar)
id_extern_beneficiar  
varchar(25)
Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cif_beneficiar)
cif_beneficiar
varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  den_beneficiar)
den_beneficiar
varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  cif_beneficiar)
cont_debit
varchar(17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nume_transport)
nume_transport varchar (20) Denumirea transportului (optional daca se specifica id_transport)
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_consum_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs  varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_foaieparcurs varchar (25) Codul intern al foii de parcurs in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica serie_fparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)
serie_fparcurs varchar (10) Seria foii de parcurs (optional daca se specifica id_foaieparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)
numar_fparcurs varchar (20) Numarul foii de parcurs (optional daca se specifica id_foaieparcurs, serie_fparcurs si data_fparcurs)
data_fparcurs date Data foii de parcurs (optional daca se specifica id_foaieparcurs, serie_fparcurs si numar_fparcurs)


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor de consum:

 
Coloana Descriere
BCM001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BCM002 Centru de profit nespecificat
BCM003 Gestiune nespecificata
BCM004 Primitor nespecificat
BCM005 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator...
BCM006 Produs nespecificat
BCM007 Cont produs nespecificat
BCM008 Lipsa antet
BCM009 Urmatoarele conturi sunt invalide
BCM010 Cont debit invalid
BCM011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
BCM012 Lipsa gestiune in nomenclator
BCM013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
BCM014 Lipsa centru de profit in nomenclator
BCM015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
BCM016 Lipsa primitor in nomenclator
BCM017 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCM018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCM019 Lipsa partener in nomenclator
BCM020 Document deja existent
BCM021 Urmatoarele conturi sunt invalide
BCM022 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BCM023 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BCM024 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
BCM025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
BCM026 Lipsa produs in nomenclator
BCM027 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
BCM028 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BCM029 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
BCM030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic vehiculul in nomenclatorul de vehicule
BCM031 Lipsa vehicul in nomenclator
BCM032 Urmatoarele denumiri nu identifica unica foaie de parcurs in nomenclatorul de foi de parcurs
BCM033 Lipsa foaie de parcurs in nomenclator
BCM034 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BCM035 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic primitorul
BCM036 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCM037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BCM038 Bonul de consum cu id-ul ... nu a fost gasit!
BCM039 Urmatoarele denumiri nu identifica unic previzionare agricola
BCM040 Lipsa previzionare agricola in nomenclator
BCM041 Lipsa lot in planificare!
BCM042 Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
BCM043 Lipsa proiect in nomenclator
BCM044 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda
BCM045 Urmatoarele informatii nu identifica unic comanda client
BCM046 Urmatoarele informatii nu identifica unic comanda de client
BCM047 Beneficiarul din comanda client nu corespunde cu cel de pe bonul de consum
BCM048 Urmatoarele denumiri nu identifica unic previzionarea zootehnica
BCM049 Lipsa previzionare zootehnica in nomenclator
BCM050 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit