Nexus ERP

Import buletine de analiza

Importul buletinelor de analiza se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelelor este prezentata in anexa A si in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_lab_buletine_vinuri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_lab_buletine_vinuri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Tabelul unde se salveaza buletinele de analiza: lab_buletine_analiza. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

ANEXA A. Tabel antet: importex_lab_buletine_analiza avand structura:
 

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25) Id unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar(20) Numarul documentului
data_documentdate Data documentului
id_gestiune varchar(25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_gestiune sau den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_agentvarchar(25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_agent sau den_agent)
id_extern_agent varchar(25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs, id_extern_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produs varchar(231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
serie_produs varchar(50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
data_intraredateData intrarii produsului
data_expirare date Data expirarii produsului
corespundebitSe completeaza cu 1 daca produsul este in conformitate cu normele vitivinicole.
observatii varchar(max) Observatii
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern varchar(25) Id-ul extern al buletinului de analiza
aspectnvarchar(50) Aspectul vinului
culoare nvarchar(50) Culoarea vinului
gustnvarchar(50) Gustul vinului
miros nvarchar(50) Mirosul vinului
concentratie_alcoolicanumeric(10,2) Concentratia alcoolica a vinului
aciditate_totala numeric(10,2) Aciditate totala (g/l in acid tartric)
aciditate_volatilanumeric(10,2) Aciditate volatila (g/l in acid acetic)
dioxid_sulf_liber numeric(10,2) Dioxid de sulf liber (mg/l)
dioxid_sulf_totalnumeric(10,2) Dioxid de sulf total (mg/l)
extract_sec_nereducator numeric(10,2) Extract sec nereducator (g/l)
zaharuri_reducatoarenumeric(10,2) Zaharuri reducatoare (g/l)
densitate_relativa numeric(10,2) Densitate relativa la +20°C


ANEXA B
. Tabel erori posibile la importul buletinelor de analize
:


Coloana Descriere
LBV001 Lipsa date
LBV002 Gestiune nespecificata
LBV003 Agent economic nespecificat
LBV004 Produs nespecificat
LBV005 Data intrare nespecificata
LBV006 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
LBV007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
LBV008 Lipsa gestiune in nomenclator
LBV009 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
LBV010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
LBV011 Lipsa agent in nomenclator
LBV012 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
LBV013 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
LBV014 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
LBV015 rmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
LBV016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
LBV017 Lipsa produs in nomenclator