Nexus ERP

1.4.52 Import valori atribute partener

http://{ip}:{port}/api/v1/import/valori_atribute_partener

Câmp

Tip

Descriere

clasificare varchar (100) Denumirea clasificarii
den_atribut varchar(50) Denumirea atributului
valoare_atribut varchar(200) Valoarea atributului
id_partener varchar(25) Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_partener, id_extern_partener sau den_partener)
id_extern_partener varchar(25) Id-ul extern al partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, cif_partener sau den_partener
cif_partener varchar (20) Codul fiscal al partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, id_extern_partener sau den_partener
den_partener varchar(200) Denumirea partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, id_extern_partener sau den_partener



Exemplu de import în format Json

{

    "parametri": {

    "keep_data_on_err": false,

    "single_tran": true

},

     "linii": [

          {

              "clasificare" : "Adresa",

              "den_atribut" : "Localitate",

              "valoare_atribut" : "Botosani",

              "den_partener" : "Motivi Proiect SRL"

          },

          {

              "clasificare" : "Transport",

              "den_atribut" : "Ruta transport",

              "valoare_atribut" : "Iasi-Bucuresti",

              "den_partener" : "Motivi Proiect SRL"

           }

       ]

}