Nexus ERP

Bonuri fiscale

Urmarirea bonurilor fiscale operate prin intermediul modulului de Retail, preluarea bonurilor fiscale inregistrate pe o anumita gestiune, asistent descarcare bonuri nescazute, generare factura aferenta unui bon sau mai multor bonuri fiscale, statistica vanzari, statistica promotii.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Schimb, Data doc., Nr. doc., Nr. casa, Client, Casier, Valoare, Zet, Gestiune, Anul si luna, ID, Data si ora creare bon, Infocod, Serie factura, Data facturii, Valid, Anulat, Data modificarii, Sursa, Baza de impozitare TVA, T.V.A., Agent, Punct de lucru, Interfata, PL Masa, ID Masa, PL Client, ID Client, PL Gestiune, ID Gestiune, ID carnet factura, Numar factura, PL Delegat, ID Delegat, PL Agent, ID Agent, PL Adresa livrare, ID Adresa livrare, Corectie, Observatii, Masa, Salon, Adresa de livrare, Delegat, PL Societate, Bon printat, Articol nedescarcat, Data creare bon, Ora operare bon, Numar bonuri, In curs de aprobare, Serie aviz, Numar aviz, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data creare bon, Ora operare bon, Client, User modificare, Casier, Nr. casa, Data doc., Gestiune, Zet, Agent (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Schimb, Client, Gestiune, Agent, Casier (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import fisier - Import fisier
 • Preiau - Preiau
 • Asistenta - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Repartizare disc. general pe linii - Repartizare automata, la validare, a discountului general de pe bon asupra liniilor, in functie de ponderea valoarii liniei in valoarea totala.
 • Cauta in stoc produse cu reteta - Cauta mai intai in stoc produse cu reteta
 • Stergere automata comanda bucatarie - Stergere automata comanda bucatarie la stergerea produselor din bon
 • Document inchidere fiscala - Document inchidere fiscala
 • Gen. monetare cu CP de pe articole - Generarea monetarelor se va face utilizand centrele de profit setate pe fiecare articol, in nomenclatorul de bunuri si servicii - Articole
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Transfer automat in MA - Transfer automat in contul de marfa cu amanuntul
 • Cont sursa transfer automat - Cont sursa pentru transferul la marfa cu amanuntul
 • Gestiune transfer automat - Gestiune sursa pentru transfer automat
 • Creaza un NTC la fiecare bon - Creaza un NTC la fiecare bon
 • Mod descarcare stoc existent - Modul de functionare la salvarea articolului pe bon: Setarea implicita e "In limita stocului". Alegand "Forteaza descarcarea" programul va descarca articolul din stoc chiar daca stocul devine negativ. Alegand "Fara descarcare" stocul existent este pastrat iar articolele raman nedescarcate.
 • Creaza BCM pentru servicii cu reteta - Creaza bonuri de consum conform retetelor asociate serviciilor vandute.
 • Creaza un BCM la fiecare bon - Creaza cate un bon consum materiale la fiecare bon, validand de fiecare data documentul generat.
 • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor
 • Factura NP contract la validare - Creare factura la validare pentru notele de plata restaurant inchise prin contract fara emitere de bon fiscal
 • Permite data bon dif. de data sistem - Permite inregistrarea bonurilor fiscale in data contabila diferita de data sistemului
 • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Nr. bon - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul bonului, cu urmatorul numar disponibil.
  Nr. zet - Se completeaza cu numaru zet.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Numar masa - Se alege numarul si locatia mesei ce urmeaza sa fie inchisa cu bon.
  Nr. schimb - Se completeaza cu numarul schimbului.
  Data bon - Se completeaza cu data bonului fiscal, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Nr. casa - Se completeaza cu numarul casei de marcat.

  Bunuri si servicii

  Plati

  Antet bon

  Numar bonuri - Pentru cazul in care se introduc situatii centralizatoare.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.
  Serie aviz - Se alege seria facturii atasate bonului.
  Agent/Ospatar - Se completeaza cu numele agentului/ ospatarului, ales din nomenclatorul de personal.
  Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate facturata
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare discount - Valoare discount
  Discount procentual - Procent discount
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate facturata
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare discount - Valoare discount
  Discount procentual - Procent discount
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Numerar - Numerar
  Card - Card
  CEC - CEC
  Nr.tichete - Numar tichete
  Valoarea unui tichet - Valoare tichete
  Valoare tichete - Tichete
  Protocol - Tichete
  Testare - Tichete
  Contract cu bon - Tichete
  Contract fara bon - Tichete
  Incasat - Incasat

  (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate facturata
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Produse nedescarcate din stoc
  Rapoarte
 • Aviz - Aviz
 • Aviz preimprimat - Aviz preimprimat
 • Borderou bonuri - Borderou bonuri
 • Centralizator incasari - Centralizator incasari
 • Incasari bonuri fiscale - Incasari bonuri fiscale
 • Incasari bonuri fiscale - toate tipurile de plata - Incasari bonuri fiscale - toate tipurile de plata
 • Incasari bonuri valorice - Incasari bonuri valorice
 • Incasari pe clase de produse - Incasari pe clase de produse
 • Infocoduri - Infocoduri
 • Lista bonuri fiscale - Lista bonuri fiscale
 • Lista bonuri fiscale - cu produsele incluse - Lista bonuri fiscale - cu produsele incluse
 • Lista iesiri pe tipuri de plata - Lista iesiri pe tipuri de plata
 • Lista iesiri produse centralizare - Lista iesiri produse centralizare
 • Lista iesiri produse centralizare pe componente - Lista iesiri produse centralizare pe componente
 • Log operare - Log operare
 • Nota de plata - Nota de plata
 • Produse nescazute din stoc - Produse nescazute din stoc
 • Raport lunar - carburanti - Raport lunar - carburanti
 • Raport zilnic - carburanti - Raport zilnic - carburanti
 • Restaurant - mese deschise - Mese deschise restaurant
 • Statistica vanzari - Statistica vanzari
 • Vanzari pe agenti - Vanzari pe agenti
 • Vanzari pe clienti - Vanzari pe clienti