Nexus ERP

1.4.48 Import linii Bon de predare producție

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                            

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.

import_mode 

bit

Se importă doar liniile pentru un document deja existent.


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie_update_linii

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_comanda

varchar (25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar (10)

Seria/numărul comenzii

numar_comanda 

varchar (20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii

Exemplu de import in format Json:

{

       "parametri" :

             {

                  "id_document" : null,

                  "keep_data_on_err" : false,

                  "single_tran" : true,

                  "import_mode" : "1",

                  "serie_document": "",

                  "numar_document": "2356",

                 "data_document": "2018-03-10"

           },


      "linii": [

          {

              "id_document": "1",

             "id_produs": "87851",

             "cantitate": 5,

             "cod_produs": "EBA",

            "pret_achizitie": "10",

            "cont_produs": "345"

       }]

}