Nexus ERP

1.4.45. Actualizare câmpuri comenzi clienți

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti_update

Câmp

Tip

Descriere

id_extern_comanda

varchar (50)

ID-ul unic pentru identificarea documentului. In cazul in care nu se completeaza id_extern_comanda, se face identificarea dupa numarul, data si seria comenzii.                                                                                                                                                                            

numar_comanda 

varchar(20)

Numarul comenzii

serie_comanda

varchar(10)

Seria comenzii

data_comanda 

date

Data comenzii

id_client 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al clientului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea clientului dupa id_extern_client, cod_fiscal sau denumire_client.

id_extern_client 

varchar(50)

Id-ul unic de identificare al clientului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea clientului dupa id_client, cod_fiscal sau denumire_client.

cod_fiscal 

varchar(20)

Codul fiscal al clientului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea clientului dupa id_client, id_extern_client sau denumire_client.

denumire_client 

varchar(200)

Denumirea clientului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea clientului dupa id_client, id_extern_client sau cod_fiscal.

id_gestiune 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al gestiunii. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea gestiunii dupa id_extern_gestiune sau denumire_gestiune.

id_extern_gestiune 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al gestiunii. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea gestiunii dupa id_gestiune sau denumire_gestiune.

denumire_gestiune 

varchar(30)

Denumirea gestiunii. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea gestiunii dupa id_gestiune sau id_extern_gestiune.

id_agent 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al agentului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea agentului dupa id_extern_agent sau denumire_agent.

id_extern_agent 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al agentului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea agentului dupa id_agent sau denumire_agent.

denumire_agent 

varchar(65)

Denumirea agentului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea agentului dupa id_agent sau id_extern_agent.

observatii 

varchar(500)

Observatii comanda.


Exemplu de JSON pentru apelarea procedurii:

{
      "parametri": 

          {
                "id_extern_comanda" : "457684",
                "serie_comanda" : "",
                "numar_comanda" : "",
                "data_comanda" : "",
                "id_client" : "",
                "id_extern_client" : "",
                "cod_fiscal" : "",
                "denumire_client": "",
                "id_gestiune" : "",
                "id_extern_gestiune" : "",
                "denumire_gestiune": "",
                "id_agent" : "",
                "id_extern_agent" : "",
                "denumire_agent": "",
                "observatii" : "Livrare dupa ora 17:00"

         }
}