Nexus ERP

Configurare rapoarte customizate


  Aplicația Nexus ERP permite generarea de rapoarte noi, pornind de la rapoarte standard, conform nevoilor fiecărui utilizator si societăți cu ajutorul butonului Rapoarte customizate. Toate rapoartele sunt complet configurabile: coloane, dimensiuni, fonturi, aspect, antet, subsol, semnături, grupări, filtrări, ordonări, coloane calculate, texte suplimentare ...etc. Pentru exemplificare vom presupune că dorim să modificăm raportul Borderou facturi clienți din cadrul modulului Facturi clienți.
  1. Verificare drepturi de configurare raport
  2. Pentru a putea configura un raport trebuie să fie îndeplinite două condiții:
   • Să avem drept de configurare rapoarte la modulul din care face parte raportul (în cazul nostru, modulul de facturi clienți ) – la Nomenclatoare->Utilizatori->Utilizatorul curent->Pagina Drepturi module. În cazul în care un utilizator nu are acest drept, butonul Configurare rapoarte (sub-item-ul butonului Rapoarte customizate) din cadrul modulului Facturi clienți va fi inactiv. Dreptul se ofera selectand casuta din coloana Activ, aferenta modificarii si modulului pentru care dorim sa dam drept.
   • Să avem nivelul de rapoarte setat pe utilizator mai mic sau egal cu nivelul de confidențialitate al raportului (se compară Nivel rapoarte de la Nomenclatoare->Utilizatori->Utilizatorul curent cu Nivel de confidențialitate din pagina de configurare a raportului, pagina General). Astfel în cazul în care un utilizator are nivel de rapoarte 1 in nomenclatorul de utilizatori iar raportul are nivel 0, utilizatorul nu va avea acces la acest raport.
  1. Configurări raport
   1. Configurare câmpuri
   2. Din cadrul paginii Câmpuri (Modulul Iesiri-> Facturi clienti-> Rapoarte customizate) selectam raportul pe care dorim sa il customizam, apoi selectăm coloanele care dorim să apară pe raport, prin selecția din lista de coloane disponibile pentru afișare (zona Afisează coloana) și apăsăm butonul Includ în raport.
  O funcționalitate foarte utilă în rapoarte, este crearea unor coloane noi, având ca valori rezultatul calculării unor expresii din câmpurile existente (prin accesarea butonului Câmp calculat din aceeasi fereastra, in partea dreapta jos). Spre exemplu, la un Borderou de facturi putem include un câmp pentru afișarea procentului de încasare pentru fiecare factură. Expresia acestui câmp ar fi plătit / tot_fac * 100.
  Metoda de introducere presupune selectarea campurilor ce dorim să le calculăm (le adăugăm în fereastra de calcul cu butonul Includ câmpul selectat în formula de calcul) și să le introducem într-o formulă matematică corectă pentru a fi redat rezultatul solicitat.
  Alegem un nume pentru câmpul calculat, în primul câmp din fereastra nouă. La crearea unui nou câmp calculat sistemul verifică corectitudinea sintaxei expresiei, generând, dacă este cazul, o eroare.
  După ce am configurat formula de calcul o salvăm cu F12 sau butonul Salvez si o adaugăm ulterior ca și coloană în raport.
  Din cadrul aceleiași pagini Câmpuri, putem elimina coloane care nu sunt de interes, putem redenumi o coloană (prin editarea în celula corespunzătoare a câmpului Nume coloană) sau putem schimba ordinea acestora, apăsând pe butoanele sus / jos până ajungem la formatul dorit.
  Trebuie specificat faptul că în urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesar să accesăm butonul Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității.
  Această fereastră oferă mai multe funcționalități:
  • modificarea ordinii de apariție a coloanelor -tragem cu mouse-ul de coloana dorită a fi modificată și o plasăm în locul dorit;
  • modificarea denumirii capului de tabel corespunzător unui anumit câmp – edităm în celula denumire corespunzătoare.
  • alinierea datelor corespunzătoare coloanelor în cadrul raportului – dăm click stânga pe câmpul corespunzător de pe linia - Aliniere și alegem alinierea pe care o dorim (<- pentru stânga, -> pentru dreapta, >< pentru centru);
  • sume câmpuri (în cazul în care acestea au valori numerice) – bifam căsuța corespunzătoare coloanei dorite, de pe linia Total în cazul în care aceasta nu este inactivă (este inactivă în cazul în care nu este posibil/logic totalul pe coloana respectivă – de ex Coloana Nr crt).

  În cazul în care a fost efectuată una din operațiunile de mai sus, pentru ca aceste modificări sa aibă efect asupra raportului facem salvarea lor apăsând butonul Salvez. Daca dorim revenirea la setările inițiale, trebuie apăsăm butonul Renunț .
   1. Configurare filtre, grupări, ordonări
   2. Pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, aplicația Nexus ERP a pus la dispoziție filtre, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care avem foarte multe informații pe care dorim sa le filtrăm, spre exemplu avem nevoie să vizualizăm toate facturile de client ce au dată scadentă ziua curentă, utilizăm filtrele puse la dispoziție de aplicație. Pentru a modifica un filtru deja introdus este necesară eliminarea lui din lista de filtre (prin apăsarea butonului x) si reintroducerea lui cu noile specificații. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, dar este restricționat să nu poată introduce același filtru de mai multe ori.

    În plus, din cadrul acestei ferestre, se pot adăuga grupări pe raport (spre exemplu grupare după client). Pentru adăugarea unei grupări selectăm din dreptul căsuței pentru grupări câmpul după care se dorește a fi făcută gruparea și apăsăm butonul Adaug. Utilizatorul poate scoate o grupare introdusă deja prin apăsarea butonului x din dreptul grupării dorite. De asemenea, putem modifica ordinea în care să apară grupările prin apăsarea butoanelor sus/jos. Informațiile afișate pe un raport, pot fi ordonare conform necesității (spre exemplu ordonare ascendentă conform sumei de plată sau a numelui clientului). În acest mod interpretarea raportului este facilitată.
   1. Configurare setări
   2. Fiecare raport are caracteristice anumite setări ce pot fi modificate în funcție de modul în care dorim să îl afișăm. Acestea pot fi găsite si modificate în pagina Setări.
   1. Texte
   2. În pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri:
    • Text expediere raport prin e-mail – în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar.
    • Text suplimentar antet/subsol raport.
    • Semnături de introdus pe raport – acestea pot conține un text liber sau putem prelua din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate).
   1. Afișare/Tipărire
   2. În aplicația Nexus ERP setarea marginilor unui raport, a numelui și dimensiunii fontului poate fi personalizată pe fiecare raport în parte din pagina Afișare/Tipărire. Rapoartele care nu au fost suprascrise sau salvate vor prelua setările implicite, din Instrumente/Setări generale/Setări rapoarte.
   1. General
   2. Pagina General permite modificarea denumirii, grupării și nivelului de confidențialitate a unui raport.
    În cazul în care raportul este unul predefinit, utilizatorul nu poate modifica denumirea raportului ci doar nivelul de confidențialitate.
    În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, avem posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Acestea vor fi regăsite în cadrul modulului ca subitemi ai butonului Rapoarte customizate.
    Utilizatorul este restricționat să nu poată introduce un nivel de confidențialitate mai mic decât cel pentru care este implicit setat raportul.
    Nivelul de acces a utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori. (0 nivel maxim; 255 nivel minim).
    Rapoartele ce se generează pentru o singura înregistrare, au opțiunea de arhivare automată la validare. Aceasta are ca efect generarea de către serviciul NexusTasks a raportului și stocarea acestuia în arhivă automat la validarea documentului.
    Același tip de rapoarte se pot trimite automat prin e-mail. Destinatarul este ales în funcție de natura raportului. Spre exemplu, raportul Factura se va trimite automat către clientul selectat în document.
    În această fereastră, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini (se completează codul raportului din configurare rapoarte - pagina generale). Raportul respectiv trebuie să fie caracteristic unui singur document din cadrul modulului curent, (spre exemplu anexă la o factură). După listarea primei pagini din fereastra de afișare a raportului, utilizatorul este avertizat că este necesară întoarcerea foii manual, după care tipărirea va continua la apăsarea butonului OK.
    În plus se pot selecta multiple coduri de rapoarte (separate cu virgulă) pentru listarea la sfârșitul raportului curent (spre exemplu certificatul de garanție).
    Setarea rapoartelor trimise simultan cu raportul curent la imprimantă se poate realiza și din fereastra de afișare a rapoartelor (în partea dreaptă, pagina Tipărire).
   1. Afișare raport
   2. Butonul Afișez raport din meniul de sus, afișează raportul propriu zis într-o nouă fereastra ce deține multiple funcționalități:
    • Export-în diverse formate de fișier;
    • Trimitere la imprimantă;
    • Vizualizare unei anumite pagini a raportului;
    • Actualizarea datelor (Refresh);
    • Căutare în raport.
   1. Salvare raport
   2. După personalizarea unui raport, dacă afișarea acestuia corespunde în totalitate cerințelor utilizatorului, pentru ca aceste modificări să aibă efect permanent, salvam raportul. În cazul în care ne repoziționăm pe un alt raport fără salvarea în prealabilă, modificările realizate sunt pierdute.
  Un raport poate fi suprascris sau salvat sub o nouă denumire, fiind accesibil doar pe societatea pe care a fost creat.
  Raportul salvat cu o altă denumire (cu Salvez ca) va apărea într-un subarbore al raportului părinte.
  Pentru cazul în care se dorește portarea unui raport derivat pe o altă societate, s-a creat posibilitatea salvării acestuia ca model.
  După salvarea raportului un utilizator trebuie să se conecteze pe societatea pe care dorește să utilizeze raportul să meargă în modulul din care face parte, iar din pagina de configurare a rapoartelor să acceseze modelele de rapoarte prin intermediul butonului Import modele. Aici apar toate modelele de rapoarte salvate pentru modulul curent, cu posibilitatea de includere a acestora în baza de date curentă sau de ștergere a lor.
  Mai mult decât atât, un raport poate fi făcut vizibil din toate societățile, automat, dacă se salvează ca raport global (Salvez->Salvez ca raport global). Pentru a fi diferențiat, acesta va apărea cu litere italice. Trebuie avut in vedere faptul că după ștergerea unui raport global, acesta nu va mai fi vizibil pe nici o societate.