Nexus ERP

Import note contabile manuale

Importul notelor contabile manuale se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_note_contabile_manuale_exec c are valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_contabile_manuale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Note contabila manuale: ncm.
  • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id
  ANEXA A. Tabel antete document: importex_note_contabile_manuale avand structura:

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
  tip_document varchar (15) Tipul documentului (optional)
  numar_document  varchar (20) Numarul documentului
  data_document date Data documentului
  numar_nc  int Numarul notei contabile manuale
  suma  numeric(14,2) Suma notei contabile manuale
  moneda char (3) Tipul monedei de pe notei contabile manuale
  curs money Cursul monedei de pe notei contabile manuale
  cont_debit varchar (17) Contul de debit
  cont_db_gest varchar (17) Cont DB Gest
  cont_db_oe varchar (17) Cont DB Oe
  tip_analitic_db char (1) Tip cod DB
  id_analitic_db varchar (25) Punct de lucru debitor
  id_extern_analitic_db varchar (50) Id-ul extern al punctului de lucru debitor (optional daca se specifica id_analitic_db sau den_analitic_db)
  cif_analitic_db varchar (20) CIF debitor
  den_analitic_db varchar (100) Nume debitor
  cont_credit varchar (17) Contul de credit
  cont_cr_gest varchar (17) Cont CR Gest
  cont_cr_oe varchar (17) Cont CR Oe
  tip_analitic_cr char (1) Tip cod CR
  id_analitic_cr varchar (25) Punct de lucru creditor
  id_extern_analitic_cr varchar (50) Id-ul extern al punctului de lucru creditor (optional daca se speicifca id_analitic_cr sau den_analitic_cr)
  cif_analitic_cr varchar (20) CIF creditor
  den_analitic_cr varchar (100) Nume creditor
  expicatii varchar (250) Explicatii document
  tip_buget int Tip buget
  anexa_buget varchar (3) Anexa buget
  ind_func_buget varchar (17) Indicator functional
  ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic
  validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
  id_analitic_pl varchar (25) Id punct de lucru
  den_analitic_pl varchar (100) Nume punct de lucru


   
  ANEXA B. Tabel erori posibile la importul modificarii pretului cu amanuntul:
   
  Coloana Descriere
  NCM001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  NCM002 Suma nespecificata
  NCM003 Moneda nespecificata
  NCM004 Curs nespecificat
  NCM005 Cont debit nespecificat
  NCM006 Cont credit nespecificat
  NCM007 Tip document nespecificat
  NCM008 Tip nota contabila nespecificat
  NCM009 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
  NCM010 Lipsa moneda in nomenclator
  NCM011 Urmatoarele conturi debit sunt invalide
  NCM012 Cont debit invalid
  NCM013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea (analitic debit)
  NCM014 Lipsa gestiune in nomenclator (analitic debit)
  NCM015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit (analitic debit)
  NCM016 Lipsa centru de profit in nomenclator (analitic debit)
  NCM017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul (analitic debit)
  NCM018 Lipsa salariat in nomenclator (analitic debit)
  NCM019 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul (analitic debit)
  NCM020 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul (analitic debit)
  NCM021 Lipsa partener in nomenclator (analitic debit)
  NCM022 Cont credit invalid
  NCM023 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea (analitic credit)
  NCM024 Lipsa gestiune in nomenclator (analitic credit)
  NCM025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit (analitic credit)
  NCM026 Lipsa centru de profit in nomenclator (analitic credit)
  NCM027 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul (analitic credit)
  NCM028 Lipsa salariat in nomenclator (analitic credit)
  NCM029 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul (analitic credit)
  NCM030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul (analitic credit)
  NCM031 Lipsa partener in nomenclator (analitic credit)
  NCM032 Document deja existent
  NCM033 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
  NCM034 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
  NCM035 Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru (analitic punct de lucru)
  NCM036 Lipsa punct de lucru (analitic punct de lucru)
  NCM037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea (analitic debit)
  NCM038 Lipsa punct de lucru (analitic punct de lucru)
  NCM039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic debit)
  NCM040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea (analitic credit)
  NCM041 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul (analitic credit)
  NCM042 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic credit)
  NCM043 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit (analitic debit)
  NCM044 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic credit)