Nexus ERP

1.4.59 Import produse componente

http://{ip}:{port}/api/v1/import/produse_componente

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_produs

varchar(25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)    

id_extern_produs

varchar(25)

Id-ul extern al produsului(opțional dacă se specifică id_produs, cod_produs sau den_produs)    

cod_produs

varchar(20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs, id_extern_produs sau den_produs)    

den_produs

varchar(231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)    

id_componenta

varchar(25)

Codul intern al componentei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică id_extern_componenta, cod_componenta sau den_componenta)    

id_extern_componenta

varchar(25)

Id-ul extern al componentei(opțional dacă se specifică id_componenta, cod_componenta sau den_componenta)    

cod_componenta

varchar(20)

Codul de bare al componentei (opțional dacă se specifică id_componenta, id_extern_componenta sau den_componenta)    

den_componenta

varchar(231)

Denumirea componentei (opțional dacă se specifică id_componenta, id_extern_componenta sau cod_componenta)    

cantitate

numeric(13,3)

Cantitate componenta    

grup

tinyint

Grup 0 - daca nu se utilizeaza grupuri de componente echivalente    

ordine_servire

tinyint

Ordinea de servire a componentelor la restaurant   


Tabel 59. Date import antet produse componenteExemplu de import în format Json

{ 

    "parametri" :

               {

                  "keep_data_on_err" : false,

                  "manage_existing" : 0,

                  "updated_columns" : null

               },

    "linii":[

              {

                 "id_produs": "26501(1)",

                 "id_extern_produs": "44455445542",

                 "cod_produs": "5445575543",

                 "den_produs": "Meniul zilei",

                 "id_componenta": "867744(1)",

                 "id_extern_componenta": "765566564",

                 "cod_componenta": "23435544545",

                 "den_componenta": "Ciorba de legume",

                 "cantitate": "1",

                 "grup": "0",

                 "ordine_servire": "1"

          }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/produse_componente_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}