Nexus ERP

Import contracte prestari servicii clienti

Importul contractelor de prestari servicii clienti se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_contrps_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_contrps_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: cps. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: cps_servicii. Legatura cu antetul  pl_ant + id_ant.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_contrps avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Abon.Autobuz, Cablu TV, Chirie, Service, CM Service, Ctr. Patrulare, Interventie, Intretinere, Monitorizare, Paza, Salubritate, Transp. Valori, Prestari Serv.)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern gestiune sau den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client, den_client sau id_extern_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client, id_extern_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client, id_extern_client sau cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_delegat den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_agent sau den_agent)
id_extern_agent varchar (25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 4118, programul corectand automat formatul
id_clasa varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
clasa varchar (50) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
activ bit Contract activ, implicit 0
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
moneda_facturare char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)


 

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_contrps_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda contractului
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda contractului
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
data_ini data Data inceput
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul contractelor de prestari servicii clienti:

 
Coloana Descriere
CONTR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CONTR002 Client nespecificat
CONTR003 Gestiune nespecificata
CONTR004 Cont debit nespecificat
CONTR005 Tip document invalid
CONTR006 Produs nespecificat
CONTR07 Lipsa antet
CONTR008 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
CONTR009 Lipsa moneda in nomenclator
CONTR010 Urmatoarele conturi sunt invalide
CONTR011 Cont debit invalidbr>
CONTR012 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
CONTR013 Lipsa gestiune in nomenclator
CONTR014 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
CONTR015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
CONTR016 Lipsa delegat in nomenclator
CONTR017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
CONTR018 Lipsa clasificare in nomenclator
CONTR019 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CONTR020 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CONTR021 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
CONTR022 Lipsa partener in nomenclator
CONTR023 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
CONTR024 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
CONTR025 Lipsa agent in nomenclator
CONTR026 Document deja existent
CONTR027 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda (linii)
CONTR028 Lipsa moneda in nomenclator
CONTR029 Exista linii cu pret de vanzare negativ
CONTR030 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
CONTR031 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
CONTR032 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
CONTR033 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CONTR034 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CONTR035 Lipsa produs in nomenclator
CONTR036 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
CONTR037 Lipsa centru de profit in nomenclator
CONTR038 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CONTR039 Intervalul specificat nu trebuie sa depaseasca 120 de luni!
CONTR040 Numarul de zile din cadrul lunii pentru facturare nu trebuie sa depaseasca 31!
CONTR041 Numarul de zile scadente de la emiterea facturii nu trebuie sa depaseasca 31!
CONTR042 Urmatoarele conturi sunt invalide
CONTR043 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CONTR044 Cont produs nespecificat
CONTR045 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CONTR046 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit