Nexus ERP

1.4.32. Importul rețetelor de producție

http://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_productie

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_produs

varchar (30)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (110)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

Tabel 49. Date import antet rețete producție

http://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_productie

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

id_manopera

varchar (25)

Codul intern al manoperei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_manopera)

den_manopera

varchar (70)

Denumirea manoperei (opțional dacă se specifică id_manopera)

Tabel 50. Date import linii rețete producție

Exemplu de import in format Json

{ 

         "parametri" :

                       {

                           "id_document" : null,

                           "keep_data_on_err" : false,

                           "manage_existing" : 0,

                           "single_tran" : true

                     },

"antete":{

  "id_document": "1",

  "numar_document": "C.DORBR04 *",

  "data_document": "2015-12-07",

  "id_produs": "",

  "cod_produs": "",

  "den_produs": "pantofi",

  "tip_produs": "EBA",

  "cont_produs": "345",

  "cantitate": "1.000",

  "validare": "1",

  "linii": [

{

"id_document": "1",

"id_produs": "",

"cod_produs": "",

"den_produs": "piele",

"tip_produs": "AAA",

"cont_produs": "301",

"cantitate": "5.000",

"id_manopera": "",

"den_manopera": ""

}]

}

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/retete_productie_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}