Nexus ERP

Import venituri in avans

Importul veniturilor in avans se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:
 • Antetul documentelor: venituriav. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.

  ANEXA A. Tabel antete document: importex_venituri_in_avans avand structura:
  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
  id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  den_centru_profit  varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  data_start date Data de start
  sold_initial numeric(15,2) Suma initiala
  rata_lunara numeric(15,2) Rata lunara platita
  explicatii varchar (250) Explicatii document
  cont_debit varchar (17) Contul de debit
  cont_credit varchar (17) Contul de credit
  tip_beneficiar char(1) Tip beneficiar. Poate avea una dintre valorile:
  P - beneficiarul este un partener
  S - beneficiarul este un salariat
  G - beneficiarul este o gestiune
  O - beneficiarul este un centru de profit
  Daca nu se specifica niciun beneficiar atunci acest camp va ramane necompletat
  id_beneficiar varchar (25) Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_beneficiar sau  den_beneficiar)
  id_extern_beneficiar varchar (25) Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
  cod_beneficiar varchar (20) Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_beneficiar sau  den_beneficiar)
  den_beneficiar varchar (100) Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  cod_beneficiar)
  sold_final numeric(15,2) Suma finala
  id_vehicul varchar (25) ID pentru identificarea unui vehicul (optional daca se completeaza nr_inmatriculare_vehicul)
  nr_inmatriculare_vehicul varchar (20) Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui autovehicul (optional daca se completeaza id_vehicul)
  punct_de_lucru smallint PCT_LCR pentru identificarea punctului de lucru
  validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare

    ANEXA B. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:
   
  Coloana Descriere
  VEN001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
  VEN002 Denumire centru profit nespecificata.
  VEN003 Data start nespecificata.
  VEN004 Sold initial nespecificat.
  VEN005 Rata lunara nespecificata.
  VEN006 Cont debit nespecificat.
  VEN007 Cont credit nespecificat.
  VEN008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
  VEN009 Lipsa centru de profit in nomenclator.
  VEN010 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic vehiculul.
  VEN011 Lipsa numar inmatriculare vehicul in nomenclator.
  VEN012 Urmatoarele conturi sunt invalide.
  VEN013 Cont debit invalid.
  VEN014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea.
  VEN015 Lipsa gestiune in nomenclator.
  VEN016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
  VEN017 Lipsa centru de profit in nomenclator.
  VEN018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
  VEN019 Lipsa salariat (beneficiar) in nomenclator.
  VEN020 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul.
  VEN021 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul.
  VEN022 Lipsa partener in nomenclator.
  VEN023 Lipsa punct de lucru in nomenclator.
  VEN024 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari.
  VEN025 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta.
  VEN026 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
  VEN027 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
  VEN028 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul