Nexus ERP

Referate aprovizionare

În modulul Referate aprovizionare putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența referatelor dorite (aprobate, rezervate). Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: Adaugă un articol nou;
 • Deschid: Deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: Anulează documentul curent;
 • Șterg: Se șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Referat aprovizionare- Formular, Borderou referate aprovizionare, Listă produse aprovizionate, Situație produse referate). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta; pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită; pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite; pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta); pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață). );
  - Filtre/Grupări/Ordonări: spre exemplu în raportul Referat aprovizionare- Formular există posibilitatea filtrării după Data creării, Data livrării, Data modificării, Data operare, Dată referat, Denumire produs, Furnizor, Gestiune de ieșire, Gestiune de intrare, Număr document (numeric), Perioada (an luna), Salariat, Serie document, Utilizator creare, Utilizator modificare, Zile limită, a grupării și a ordonării după Cantitate, Cod extern, Cod produs, Data creării, Data livrării, Data modificării, Dată operare, Dată referat, Denumire produs, Furnizor, Gestiune de ieșire, Gestiune de intrare, Nr. referat, Număr document (numeric), Observații, Perioadă (an lună), Punct de lucru, Salariat, Seria document, Soc. Adresă, Soc. Banca 1, Soc. Banca 2, Soc. Banca 3, Soc. Banca 4, Soc. Bic Banca 1, Soc. Bic Banca 2, Soc. Bic Banca 3, Soc. Bic Banca 4, Soc. CIF, Soc. Cont bancar 1, Soc. Cont bancar 2, Soc. Cont bancar 3, Soc. Cont bancar 4, Soc. Denumire, Soc. Email, Soc. Fax, Soc. Filială banca 1, Soc. Filială banca 2, Soc. Filială banca 3, Soc. Filială banca 4, Soc. Județ, Soc. Localitate, Soc. Obs. Print, Soc. Registru, Soc. Site, Soc. Telefon, UM, Utilizator creare, Utilizator modificare, Zile limită, acestea la rândul lor pot fi ordonate Ascendent respectiv Descendent;
  - Setări: posibilitatea de a bifa Formular pagină nouă, Chenar semnături subsol, de a selecta dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: poate fi setat un Text expediere raport prin e-mail, o Imagine antet, Imagine logo, un Model antet raport (o celulă, două celule, trei celule), un Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Model subsol raport, o Imagine subsol și o Imagine semnătură;
  - Afișare/Tipărire: permite configurarea marginilor de rapoarte, afișării/tipăririi rapoartelor (configurarea fontului) și a opțiunilor avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • referate aprovizionare rapoarte

 • Export: Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: Aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite: Se adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid: Închide fereastra curentă.

referate aprovizionare vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului, se stabilește nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se stabilește blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și opțiuni cu ajutorul cărora se stabilesc tipuri de operațiuni înregistrate în logul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni se mai permite prefiltrarea după Gestiune, Gestiune sursă, Salariat, gruparea după Dată doc., Dată livrare, Gestiune, Gestiune sursă, Salariat, Stare, User creare, User modificare, generarea de avertizări și aprobări.

referate aprovizionare optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

referate aprovizionare config coloane

referate aprovizionare config coloane2

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în nomenclatorul de Administrare-Carnete pe tipul de document Referat Aprovizionare;
- Număr: acest număr va fi incrementat automat după validarea documentului, condiția fiind selectarea seriei;
- Data*: se completează cu data referatului de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii de intrare al produselor/ serviciilor. Acesta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Gestiune sursă: se completează cu numele gestiunii sursă al produselor/serviciilor. Acesta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Salariat: se completează cu numele agentului de vânzări, ales din nomenclatorul de personal;
- Dată livrare: se completează cu data de livrare a produselor din comanda de client;
- Stare: statusul referatului de aprovizionare se va completa automat;
- Rezervare marfă pe stoc: acesta se va bifa doar dacă se dorește rezervarea produselor pe stoc.

În tab-ul Produse pot fi editate și vizualizate marfurile care fac obiectul referatului de aprovizionare și există următoarele operații:

- Operații: Operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: Se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: Se validează documentul curent;
- Adaug: Se adaugă un articol nou (Articol, Articol-simplificat);
- Deschid: Se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: Se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: Se previzualizează datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: Prin apelarea acestui buton se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Referat aprovizionare- Formular);
- Aprobare: Se trimite e-mail de confirmare și acceptare a comenzii;
- Rezervări: Se permite rezervarea stocului;
- Închid: Se închide fereastra curentă.

referate aprovizionare modificare

În tab-ul Observații pot fi completate informații suplimenare referitoare la referatul de aprovizionare.

Pe lângă tab-ul Produse și Observații, mai există taburile Detalii produse comandă/Onorat până în prezent și Rezervări care, conform cu denumirea, acestea oferă detalii despre produsele onorate, respectiv despre produsele care au fost rezervate pe stoc.

În colțul din dreapta sus al ferestrei există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină. Explicația acestor câmpuri este:

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.

referate aprovizionare config campuri

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Valoare achizitie, Valoare achizitie cu TVA, Valabilitate, Data livrare, Stare, Comandat furnizor, % Comandat furnizor, Facturat, % Facturat, Data modificarii, Nr. dispozitiv, Anulat, Data crearii, Salariat, Seria doc., User creare, User modificare, Valid (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Salariat, Data livrare, Stare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Data livrare, Gestiune, Gestiune sursa, Salariat, Stare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Referat Aprov., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii de intrare a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Gestiune sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Data - Se completeaza cu data referatului de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda de client.
  Stare - Se completeaza automat statusul referatului de aprovizionare. (needitabil)
  Salariat - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Rezervare marfa pe stoc - Se va bifa daca se doreste rezervarea marfii pe stoc.

  Editarea si vizualizarea marfurilor care fac obiectul referatului de aprovizionare

  Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la referatului de aprovizionare.

  (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Furnizor - Se completeaza cu partenerul care se doreste a fi blocat
  Cantitate aprobata - Cantitate
  Onorat deja - Onorat deja (needitabil)
  Comanda initiala - Comanda initiala
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Specificatii tehnice - Se completeaza cu specificatiile tehnice ale produsului
  Rapoarte
 • Borderou referate aprovizionare - Borderou referate aprovizionare
 • Lista produse aprovizionate - Lista produse aprovizionate
 • Referat aprovizionare - Formular - Formular
 • Situatie produse referate - Situatie produse referate