Nexus ERP

1.4.3. Importul avizelor de la clienți

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

 varchar (25)   

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                        

keep_data_on_err

 bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

 bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie. http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_clienti

Câmp Tip Descriere
d_importex varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate).

Atenție! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este în sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_cocument varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10)  Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (10)  Numărul documentului 
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadenței facturii
moneda char (3)  Moneda
curs money Cursul valutei
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectând automat formatul
id_client
varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif _client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_auto varchar (20) Numărul de înmatriculare a mașinii
incasare_bon_fiscal bit Încasare cu bon fiscal

 Tabel  Date import antet avize clienți


http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_clienti

Câmp Tip Denumire
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs  varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char (3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit în nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) 
serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA în moneda facturii
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA în moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentară (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numărul comenzii (opțional)
numar_comanda varchar (20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corecție TVA
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

Tabel  Date import linii avize clienți


Exemplu de import în format Json
{ 

     "parametri" :

          {

               "id_document" : null,

              "keep_data_on_err" : false,

              "single_tran" : true   

          },

    "antete":
     [

        {
             "id_document": "31761",
             "serie_document": "GHT",
             "numar_document": "18744",
             "data_document": "2017-12-01",
             "data_scadenta": "2018-02-12",
             "moneda": "RON",
             "curs": "1.0000",
             "id_gestiune": "",
             "den_gestiune": "Magazin Vaslui",
             "cont_debit": "4111",
             "id_client": "",
             "cif_client": "",
             "den_client": "ANDREMAN SRL",
             "id_delegat": "",
             "den_delegat": "",
             "numar_auto": "",
             "observatii": "",
             "incasare_bon_fiscal": "0",
             "validare": "0",
             "linii":
             [
                 {
                      "id_document": "31761",
                      "id_produs": "",
                      "cod_produs": "",
                      "den_produs": "produs testare oana",
                      "tip_produs": "",
                      "cont_produs": "371 .02.  .  .",
                      "serie_produs": "",
                      "cantitate": "10.000",
                      "pret_vanzare": "0.0000",
                      "pret_vanzare_tva": "0.0000",
                      "cota_tva_ies": "9",
                      "denumire_sup": "",
                      "id_centru_profit": "", 
                      "id_extern_centru_profit" : "",  
                      "den_centru_profit": "",
                      "id_comanda": "",
                      "serie_comanda": "",
                      "numar_comanda": "",
                      "corectie_tva": "0.0000"
                 }
             ]
        }

     ]

}

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}