Nexus ERP

Centre de profit

Modulul Centre de Profit conține nomenclatorul centrelor de profit ale unei societăți. În acest modul pot fi adăugate noi centre de profit sau modificate ori șterse cele existente.

Modulul Centre de Profit conține nomenclatorul centrelor de profit ale unei societăți. În acest modul pot fi adăugate noi centre de profit sau modificate ori șterse cele existente.

Functionalități de bază

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Denumirea centrului de profit, Structura, Data creării, User creare, Data modificării, User modificare, Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din (pot fi configurate din configurare coloane modul).

Configurare coloane modul

Operații în fereastra principală a modulului:

- Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
- Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB] iar întoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB].
- Adaug - adaugă un articol nou. Se completează denumirea centrului de profit, dacă este inactiv se trece data începutului inactivității, se bifează dacă este exclus din declaratia 101. Cod - este completat id-ul centrului de profit (needitabil). Atribute de grupare folosite in Analyst – se selectează din atributele definite in Opțiuni cele dorite pentru centrul de profit respectiv.

Adaugare centru de profit

În buget se trec veniturile și cheltuielile admise pe centrul de profit de tip comandă. Repartizare: procentul în care veniturile și cheltuielile centrului de profit definit se repartizează pe alt centru de profit.

Repartizare centru profit

- Șterg - șterg înregistrarea curentă;
- Deschid - deschid înregistrarea curentă;
- Refresh - aduc din nou datele pe ecran;
- Export - se deschide procedura de export a datelor;
- Raport rapid - previzualizare date afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate - oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi;
- Favorite - adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module inițiale.

Configurări

- Posibilitate grupare după: Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din, User creare, User modificare);
- Posibilitate filtrare după: Denumirea centrului de profit, Structura;
- Afișează grupări în stânga - afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
- Redimensionare automată coloane - se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
- Nivel log operare - stabilire nivel log operare asupra documentelor (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare);
- Sesiune blocată la modificări - stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauză.

Configurare centru profit

Rapoarte

Lista obiective - lista centrelor de profit.

Configurare raport
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumirea centrului de profit, Structura, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Denumirea centrului de profit, Structura (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Cod - Se completeaza id-ul centrului de profit. (needitabil)
  Denumire - Se completeaza numele centrului de profit.
  Inactiv din - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii centrului de profit.
  Exclus din declaratia 101 - Se bifeaza daca centrul de profit este exclus din declaratia 101

  Setati in Optiuni denumirile atributelor. -
  Atribut 1 - Se completeaza atribut 1.
  Atribut 2 - Se completeaza atribut 2.
  Atribut 3 - Se completeaza atribut 3.
  Atribut 4 - Se completeaza atribut 4.
  Atribut 5 - Se completeaza atribut 5.

  Bugetare centru de profit de tip comanda -
  Buget venituri - Se completeaza vugetul de venituri admis pentru acest centru de profit.
  Buget cheltuieli - Se completeaza vugetul de venituri admis pentru acest centru de profit.

  Rapoarte
 • Lista obiective - Lista obiective