Nexus ERP

Web API Nexus ERP

21 Feb 2018 | 123 |

Acest API este creat pentru partenerii Nexus care doresc sa acceseze datele din baza de date în vederea utilizării lor în propriile aplicații.
Pentru a accesa API-ul, se efectuează  apeluri cu headere http conținând urmatoarele elemente:

  • Content-Type: text/plain
  • Authorization: Basic CHEIE-API-BASE64

Unde CHEIE-API-BASE64 reprezintă codificarea în base64 a cheii API - generată de către aplicația Nexus în nomenclatorul de utilizatori - urmată de caracterul “:”.
Un apel API este reprezentat prin trimiterea unei solicitări la adresa URL a serviciului WEB API.  Fiecare cerere constă dintr-un mesaj HTTP POST la o adresă URL, cum ar fi:


http://{ip}:{port}/api/v1/actiune/resursa
ex: http://192.168.0.1:5000/v1/import/adrese