Nexus ERP

Web API Nexus ERP

Acest API este creat pentru partenerii Nexus care doresc sa acceseze datele din baza de date în vederea utilizarii lor în propriile aplicații.

Configurarea accesului la Nexus API incepe prin activarea acestuia in fereastra de activitati automate si stabilirea porturilor prin care acesta poate fi accesat. Daca se impune accesarea serviciului printr-o conexiune criptata prin certificat SSL, se va utiliza un port HTTPS. 

Atentie! Portul ales pentru Nexus WebAPI trebuie sa fie liber, adica nu trebuie sa fie utilizat deja de un alt proces windows (nici de serverul SQL). Pentru accesarea de pe alte dispozitive din reteaua locala trebuie create reguli de acces in Windows Firewall si, daca e cazul, in alte firewall-uri active pe server. Pentru accesul din exteriorul retelei locale, daca serverul se afla dupa routere sau firewall-uri, trebuie configurate corespunzator si acestea.

Activare Nexus API


Pasul urmator este crearea unui utilizator cu drept de conectare prin webAPI. Acesta se creaza ca un utilizator obisnuit pentru care se activeaza dreptul de acces extern asupra procedurilor, se genereaza o cheie API si se alege societatea pe care se va face conexiunea. Asigurati-va ca utilizatorul nou creat are drept de conectare pe societatea aleasa.

Utilizator Nexus API

Pentru a accesa API-ul, se efectueaza apeluri cu headere http conținând urmatoarele elemente:

  • Content-Type: text/plain
  • Authorization: Basic CHEIE-API-BASE64

Unde CHEIE-API-BASE64 reprezinta codificarea în base64 a cheii API - generata de catre aplicația Nexus în nomenclatorul de utilizatori - urmata de caracterul “:”.
Un apel API este reprezentat prin trimiterea unei solicitari la adresa URL a serviciului WEB API. Fiecare cerere consta dintr-un mesaj HTTP POST la o adresa URL, cum ar fi:


http://{ip}:{port}/api/v1/actiune/resursa
ex: http://192.168.0.1:5000/v1/import/adrese