Nexus ERP

Inventar stocuri


Procedura de inventariere stocuri

  Pentru inventarierea stocurilor, utilizăm modulul Inventar din Nexus ERP->Modulul Interne -> Documente interne.

  În fereastra principală, vor fi afișate toate inventarele realizate în luna de lucru. Pentru a adăuga un inventar nou, apelăm butonul Adaug din meniul de sus .

  Înainte de a începe inventarul, trebuie intrat în Opțiunile acestui modul, unde vom selecta la Tip pr. Verbal dif.inv.: Minus/plus la inventar. Astfel, vor fi create , după caz atât procese verbale de plus la inventar cât și de minus. La finalul procedurii vor fi solicitate seriile și numarul fiecarui PV .

  În fereastra deschisă , apelăm butonul din meniul de sus Deschidere inventar și completăm numărul listei de inventariere, data, tipul stocului și gestiunea pentru care se face inventarul. Dacă dorim inventarul să fie realizat pentru toate clasele din aceasta gestiune în câmpul clasa produse selectăm opțiunea Toate clasele. Altfel selectăm clasa pentru care face inventarul.
Inventar-vizualizare
  Opțiunile Inventar deschis și Stoc blocat vor fi bifate automat după ce apelăm butonul Deschidere inventar .
Adaug inventar
  Putem adăuga acum produsele în lista de inventariere cu butonul Adaug din meniul de sus . Cantitățile vor fi manual modificate.
  Avem 3 optiuni :
  • adaug fiecare articol în parte
  • Tot stocul->Cantitate inventar =0- aceasta opțiune aduce toate produsele din stoc cu valoarea 0 trecuta în dreptul cantității pentru a fi modificată .
  • Tot stocul->Cantitate inventar =Cantitate stoc- aceasta opțiune aduce toate produsele din stoc și cantitatea care se află în prezent pe stoc

  Poate fi aleasă oricare din cele 3 opțiuni, după cum nu se pare mai uțor de completat.
  În cazul în care introducem produsele prin scanarea codurilor de bare, în antet, trebuie să activăm butonul Scanare și să scanăm produsele .
  După ce am introdus toate datele corecte, apelăm butonul Finalizare inventar. Astfel închidem inventarul și se crează automat procesele verbale de +/- inventar . Vor fi solicitate seria și numărului proceselor verbale .
  Dacă le avem create în Nomenclatoare-> Administrare-> Carnete, selectam seria, apoi numărul va fi luat automat de program. Altfel, introducem manual numărul procesului verbal .
Finalizare
  Procesele verbale realizate (dacă este cazul ) în urma inventarului se regasesc în Interne -> Documente interne-> P.V. diferențe inventar.
  Pentru a încheia procedura de inventariere, apelăm butonul Validez din meniul de sus.
  Fereastra Situație inventar , ne prezintă clar analiza între stocul inițial și diferentele introduse în acest inventar .
Situatie inventar