Cafeneaua contabilă

ajustare tva client inchidere procedura faliment si radiere

Adaugat 19 Mar 2018 | Prioritate N | Categorie Utilizare Nexus

Buna ziua,
Potrivit art. 287 din Codul Fiscal – Baza de impozitare se reduce în următoarele situații:
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, hotărâre rămasă definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz.
Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii.
Potrivit art. 330 din Codul Fiscal „ În situațiile prevăzute la art. 287 furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi, cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, o mențiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus sau fără mențiunea din care să rezulte că valorile respective sunt negative, dacă baza de impozitare se majorează, care se transmit și beneficiarului, cu excepția situației prevăzute la art. 287 lit. d).”
Cu alte cuvinte se va emite o factura cu valori cu semnul minus realizandu-se urmatoarele inregistrari:
654=4118 valoarea fara TVA
4427=4118 1.935,48 ajustare tva
Cum se pot realiza cele prezentate din modulul facturi clienti?
Multumesc!
Ionut!

Răspuns 1 ajustare tva client inchidere procedura faliment si radiere

Adaugat 19 Mar 2018

Introduceti in Nomenclatorul de bunuri si servicii, contul dorit pentru inregistrarea ajustarii (in cazul dvs ati sugerat contul 654) ca un cont de discount oferit Cod WD.
Catia

Răspuns 2 ajustare tva client inchidere procedura faliment si radiere

Adaugat 19 Mar 2018

Multumesc pentru raspunsul prompt!
Ionut