Cafeneaua contabilă

Cheltuieli ocazionate de infiintarea unui SRL

Adaugat 18 Ian 2016 | Prioritate N | Tags monografie,cheltuieli,infiintare,contabilizare,articole,contabile | Categorie Contabilitate

Care sunt articolele contabile cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea unui SRL?

Răspuns 1 Cheltuieli ocazionate de infiintarea unui SRL

Adaugat 19 Ian 2016

Sa presupunem ca cheltuielile ocazionate de înfiinţarea societatii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii) sunt în sumă de 10.000 lei.

O entitate poate include cheltuielile de constituire la ”Active”, caz în care aceste cheltuieli se pot imobiliza. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma profitului reportat şi a rezervelor disponibile pentru distribuire, potrivit legii, este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
Întrucât legislaţia naţională nu defineşte rezervele distribuibile, se vor avea în vedere rezervele care pot fi utilizate, potrivit legii.

Conform politicilor societăţii, acest gen de cheltuieli se recuperează, liniar, într-o perioadă de maxim 4 ani. În contabilitate, entitatea va recunoaşte cheltuielile de constituire ca activ necorporal.

Articole contabile:
201 Cheltuieli de constituire = 404 Furnizori de imobilizări 10.000 lei

Amortizarea calculată pentru primul an este în sumă de 2.500 lei (10.000/4 ani), articol contabil:
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2.500 lei

La finele perioadei de 4 ani, după ce se amortizează integral cheltuielile de constituire, se va reflecta scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire, prin articolul contabil:
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 Cheltuieli de constituire 10.000 lei