Cafeneaua contabilă

impozit si sanatate la o conventie civila

Adaugat 20 Noi 2017 | Prioritate N | Categorie Declaratii fiscale

in declaratia 112 pe octombrie a disparut impozitul si sanatatea pentru conventia civila.
unde le trec in nexus, sa mi le ia in 112?
multumesc.

Răspuns 1 impozit si sanatate la o conventie civila

Adaugat 20 Noi 2017

Din punct de vedere al tratamentului fiscal, de la 1 ianuarie 2016, veniturile obtinute in baza contractelor civile nu mai sunt incadrate in categoria veniturilor din activitati independende ci in categoria veniturilor din alte surse (concepte precum "convenţie" civilă sau "venituri obţinute din convenţiile civile" nu se mai regăsesc în cuprinsul actualului Cod fiscal).
Deci incepand cu 01.01.2016 impozitul pe veniturile din alte surse se declara in D205 si in Declaratia 100 la pozitia 690-Impozit pe veniturile din alte surse (nu se declara in Declaratia 112).

In cazul veniturilor din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, incepand cu 01 februarie 2017, daca veniturile din alte surse se situeaza sub valoarea de 1.450 lei, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. Daca veniturile din alte surse sunt in suma de 1.450 lei sau mai mari, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza daca beneficiarul venitului nu realizeaza si unul dintre veniturile mai jos enumerate:
– venituri din salarii sau asimilate salariilor
– venituri din pensii
– venituri din activitati independente
– venituri din asocierea cu o persoana juridica
– venituri din activitati agricole, silvicultura și piscicultura
– indemnizatii de somaj
– indemnizatii pentru cresterea copilului
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
– indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

Daca nu se incadreaza la aceste exceptii, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, pe baza informatiilor din Formularul 205, prin aplicarea cotei individuale de contributie de 5,5 % asupra veniturilor brute. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Catia

Răspuns 2 impozit si sanatate la o conventie civila

Adaugat 8 Dec 2017

Tot in D112 octombrie a aparut si situatia urmatoare: Membri in C.A. (cu contract de mandat) incadrat la A tip asigurat 6 pe tot parcursul anului a devenit in 112 neasigurat la sanatate in OCTOMBRIE si in E3 tipul asiguratului difera de cel din A ( 7 in loc de 6, pozitie inexistenta in declaratie )Pentru depunera am modificat declaratia.Explicatia este aceeasi? Situatia a aparut numai la luna octombrie .

Răspuns 3 impozit si sanatate la o conventie civila

Adaugat 9 Dec 2017

Daca ati instalat V17.26 sau una din versiunile urmatoare trebuia sa selectati in Nexus corect tipul de asigurat/contract si nu era necesara interventia manuala in D112.
Atentie! Codurile din cifre difera in formatul PDF de formatul XML, dvs faceti selectia dupa denumire/explicatie (in Nexus apar codurile din cifre conform formatului XML)
Catia