Cafeneaua contabilă

Care este componenta Vectorului Fiscal?

Adaugat 20 Ian 2016 | Prioritate N | Tags vector,fiscal,obligatii | Categorie Legislatie

Care sunt mai exact categoriile de obligaţii fiscale de declarat cu caracter permanent care formează vectorul fiscal, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016?

Răspuns 1 Care este componenta Vectorului Fiscal?

Adaugat 20 Ian 2016

Categoriile de obligaţii fiscale de declarat cu caracter permanent care formează vectorul fiscal, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016 sunt:
a) taxa pe valoarea adăugată
b) impozitul pe profit
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
d) accizele
e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă
f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
h) contribuţia de asigurări pentru şomaj
i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
j) contribuţia de asigurări sociale
k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
m) redevenţele miniere
n) redevenţele petroliere
o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
s) impozitul pe construcţii
ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.