Cafeneaua contabilă

Cum se calculeaza impozitul microintreprinderi in anul 2016?

Adaugat 20 Ian 2016 | Prioritate N | Tags impozit,microintreprinderi,calcul | Categorie Impozite

Care sunt cotele de impozitare pentru microintreprinderi si conditiile de incadrare la o cota sau alta?

Răspuns 1 Cum se calculeaza impozitul microintreprinderi in anul 2016?

Adaugat 20 Ian 2016

Începând cu anul 2016, conform cu Legea 227/2015 privind Codul fiscalplafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere a crescut de la 65.000 de euro la 100.000 de euro.
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%.
Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute anterior.
Din 2016 microîntreprinderile aplică un sistem de cote de impozitare difereniate,în funcie de numărul de salariai, astfel:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
Prin excepţie, pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii.
Cota de impozitare se aplică până la sfârşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare prevăzute se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi, al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.