Cafeneaua contabilă

Calcul concediu medical pentru contract de munca part-time

Adaugat 16 Noi 2017 | Prioritate U | Categorie Salarizare

Cum se calculeaza contributiile in situatia in care un angajat part time cu venituri lunare sub 1450 lei si are concediu medical toata luna octombrie 2017 ?
Dar pentru luna noiembrie 2017, cand are numai 15 zile concediu medical?
Multumesc,
Monica.

Răspuns 1 Calcul concediu medical pentru contract de munca part-time

Adaugat 16 Noi 2017

Legea nr. 339/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile aferente concediilor medicale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
Catia

Răspuns 2 Calcul concediu medical pentru contract de munca part-time

Adaugat 16 Noi 2017

Asta stiu! Dar in Nexus daca are bifa pentru CAS si CASS sunt alte sume. Potrivit Codului Muncii pe perioada concediului medical contractul de muncă este suspendat, deci se calculeaza asa cum ati spus ? Ar trebui sa modific parametri pentru luna octombrie?
Si daca are numai jumatate de luna cum se procedeaza in Nexus?
Multumesc,
Monica Dan

Răspuns 3 Calcul concediu medical pentru contract de munca part-time

Adaugat 17 Noi 2017

Pentru perioada cât contractul este activ (din care scadem suspendarile) se datorează contribuții la o baza cel putin egala cu nivelul salariului minim proportional cu nr de zile lucratoare cuprinse in aceasta perioada.
Pentru perioada de concediu medical (cand automat vom considera contractul suspendat) se datorează contribuții la nivelul ă 35% din salariul mediu pe economie proportional cu numarul de zile lucrătoare cuprinse in perioada de concediu medical.
OUG 4 / 2014
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

ORDIN Nr. 2343/2017 din 31 august 2017
ART. 3 (1) În scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înțelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 53 din 2003
Art. 50.
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
.......
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca

Deducem de aici ca zilele de CM reprezinta suspendare a contractului. Calculul contributiilor la salariul minim il facem proportional cu perioada in care contractul nu a fost suspendat, respectiv pe zilele din luna minus numarul de zile de CM.

Nu are nici o influenta norma salariatului sau venitul total din luna asupra calculului contributiilor aferent zilelor de CM.
Catia