Cafeneaua contabilă

Care sunt plafoanele fiscale valabile in anul 2016?

Adaugat 20 Ian 2016 | Prioritate N | Tags plafon,fiscal,tva,2016 | Categorie Legislatie

Care sunt plafoanele pentru inregistrarea in scopuri deTVA, pentru inregistrarea in registrul TVA la incasare, modificarea perioadei fiscale pentru TVA,pentru inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, plafonul pentru vanzari la distanta,plafonul pentru trecerea de la norma de venit in sistem real?

Răspuns 1 Care sunt plafoanele fiscale valabile in anul 2016?

Adaugat 20 Ian 2016

Plafoane fiscale utilizate in anul 2016
1.Plafonul pentru inregistrarea ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor
– cifra de afaceri sub 100.000 EUR
- cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este de 4.5245 lei( cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent - 31.12.2015), prin urmare plafonul este de 452.450 lei
2. Plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA
- 65.000 EUR
- echivalentul în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.
3. Plafonul pentru iesirea din sistemul TVA la incasare
– cifra de afaceri 2.250.000 lei.
4. Plafonul pentru inregistrarea in scopuri de de TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri
-10.000 EUR, respectiv 34.000 lei
- echivalentul in lei se stabileste la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării.
5. Plafonul pentru modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestrul la luna
- cifra de afaceri de 100.000 EUR
- contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2015 de 4,5285 lei respectiv plafonul de 452.850 lei.
6. Plafonul pentru vânzări la distanţă
- 35.000 EUR
- contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.
7. Plafonul pentru trecerea de la norma de venit la sistem real
- 100.000 EUR
- contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR valabil la sfarsitul anului 2015 de 4,4450 lei respectiv plafonul de 444.500 lei.

Răspuns 2 Care sunt plafoanele fiscale valabile in anul 2016?

Adaugat 11 Feb 2016

ptr pct1 : este vorba de veniturile realizate la 31.12.2015 care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 100.000 euro , nu de cifra de afaceri - art 47 ( c) coroborat cu art 53 - cf 2016Rica Genes