Cafeneaua contabilă

Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 3 Feb 2020 | Prioritate N | Categorie Salarizare

Buna ziua,

Am observat ca in sectiunea a 2-a a adeverintei stagiu de cotizare somaj (din adeverinte predefinite) la perioada de suspendare, programul nu trece perioada aferenta concediilor medicale suportate de la buget.

Multumesc.

Răspuns 1 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 4 Feb 2020

In perioada concediilor medicale salariatii sunt asigurati la somaj.
Catia

Răspuns 2 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 4 Feb 2020

Ati putea, va rog, sa va uitati peste art. 34, alin. 1 prim din Legea 76/2002.
Multumesc.

Răspuns 3 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 4 Feb 2020

Art 34, la (1^1) prevede:
La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul: a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepŃia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile.

ART. 35 prevede:
(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu
excepŃia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30
de zile, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare
realizată înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activităŃii.
Catia

Răspuns 4 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 5 Feb 2020

Cred ca textul de la lit. a, alin. (1^1), art. 34 a fost modifficat de OUG 117/2010:
a)perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii
(la data 01-Jan-2011 Art. 34, alin. (1^1), litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. X, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
Ati putea sa verificati?
Multumesc

Răspuns 5 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 8 Feb 2020

Asteptam un raspuns de la ANOFM si dupa confirmare vom modifica raportul.
Catia

Răspuns 6 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 10 Feb 2020

Multumesc.

Răspuns 7 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 12 Feb 2020

Am modificat raportul in V20.5.
Multumim pentru sesizare.
Catia

Răspuns 8 Adeverinta stagiu cotizare somaj

Adaugat 12 Feb 2020

Multumim pentru promptitudine.