Utile

Nexus Protecția Datelor Personale (PDP)

Share | 5 Apr 2018 | 4644 | Legislatie economica

Am creat o soluție software completă pentru managementul informatizat al Protecției datelor personale (PDP) de către orice tip de entitate, de orice dimensiune și cu orice obiect de activitate.

Soluția noastră se bazează pe prevederile Regulamentului UE2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal - RGPD.

Am realizat un instrument software ușor de înțeles și folosit care se adresează firmelor (regiilor, asociațiilor, instituțiilor, etc) care doresc să gestioneze PDP simplu, rapid, securizat, automatizat și cu un efort cât mai mic.

Soluția noastră se integrează ușor cu ajutorul unui API REST cu site-urile pe care le operăm și diverse alte aplicații care procesează date personale: CRM, ERP, Salarii, etc.Nexus Protectia Datelor Personale Operatiuni de prelucrare

Ce rezolvă licența Nexus PDP?

 • Organizează mai bine datele, nomenclatoarele și operațiile cu care urmează să lucrați în contextul protecţiei şi prelucrări datelor personale.
 • Include câteva exemple clasice, gata create și general valabile, de la care puteți pleca sau pe care chiar le puteți folosi așa cum sunt.
 • Gestionarea operatorilor de date personale.
 • Gestionarea responsabililor cu protecția datelor.
 • Gestionarea scopurilor prelucrări de date personale.
 • Gestionarea categoriilor de persoane vizate.
 • Gestionarea categoriilor de date cu caracter personal.
 • Gestionarea categoriilor de destinatari.
 • Gestionarea garanțiilor pentru transferurile de date.
 • Gestionarea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.
 • Gestionarea operațiunilor de prelucrare (Evaluare și măsuri).
 • Gestionarea auditului privind Protecția Datelor Personale.
 • Gestionarea registrului de evidența a activităților de prelucrare.
 • Gestionarea acordurilor de prelucrare primite de la persoanele fizice.
 • Gestionarea comunicărilor cu terți prin modulul Secretariat.
 • Gestionarea Regulamentului intern privind Protecția Datelor Personale.
 • Gestionarea instruirii personalului privind Protecția Datelor Personale.
 • API pentru integrarea cu site-urile și aplicațiile firmei.
 • Utilizând aplicația noastră Nexus PDP obțineți un mediu de lucru cu acces securizat la date, bine organizat, distribuit în rețea între utilizatorii care au drepturi de acces, cu posibilitatea de automatizare a înregistrării operațiunilor și nu în ultimul rând obțineți un mediu de stocare mult mai sigur.  Nexus Protectia Datelor Personale Evidenta prelucrari

  Scenarii de utilizarea ale Nexus API pentru a automatiza completarea registrelor de evidență PDP. Aceste automatizări ne aduc acuratețe și rapiditate în evidențele noastre.

  Scenariul 1

  RGPD prevede înregistrarea și evidența obligatorie a acordurilor de prelucrare primite de la utilizatorii site-urilor noastre, acorduri care să cuprindă datele preluate prin formulare, scopurile preluării și durata de stocare/prelucrare, data, locația, etc.

  În acest caz Nexus API poate fi apelat, astfel încât, la apăsarea butonului „Trimite” sau „Ok” din formularul online al site-ului să înregistreze în tabela „Acorduri de prelucrare primite de la persoanele fizice” toate datele necesare evidenței.  Nexus Protectia Datelor Personale Evidenta acordurilor primite

  Scenariul 2

  Orice prelucrare a datelor personale trebuie, conform RGPD, să o înregistrăm în Registrul de evidența activităților de prelucrare. De exemplu, orice raport din Salarii, ERP sau CRM care conține date ale persoanelor fizice (salariați, clienți, agenți, delegați, etc) creat pentru tipărire sau transmisie prin email, orice declarație contabilă sau orice transmisie de date (se transmite lunar la bancă pentru plata salariilor lista de salariați, conturi și sume de plată) trebuie consemnate în registrul amintit mai sus.

  În acest caz Nexus API poate fi apelat, astfel încât, automat la executarea unei operații care include date personale să înregistreze în tabela „Registrul de evidența activităților de prelucrare” toate datele necesare evidenței, inclusiv utilizatorul care procesează datele.