Utile

Contul 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Contul 612 “Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" este un cont de activ.

Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se debitează prin creditul conturilor:

  • 401 "Furnizori" - cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.
  • 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.
  • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.
  • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.
  • 481 “Decontări între unitate şi subunităţi” - cu cheltuielile decontate de subunităţi pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea unităţii).
  • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele achitate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
  • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele achitate reprezentând chirii.
  • 531 "Casa" - cu sumele achitate în numerar reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
  • 542 “Avansuri de trezorerie” - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se creditează prin debitul contuluiu:

  • 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial.