Utile

Contul 512 Conturi curente la banci

Contul 512 "Conturi curente la bănci"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor, în lei şi în devize, aflate în conturi la bănci, a carnetelor de cecuri cu limită de sumă şi a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.

Contabilitatea analitică se ţine pe conturile curente deschise la bănci, iar pentru disponibilităţile în devize se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Astfel, avem analiticele:

 • 5121 - Conturi la bănci în lei
 • 5124 - Conturi la bănci în valută
 • 5125 - Sume în curs de decontare

Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.

Contul 512 "Conturi curente la bănci" se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 "Capital" - cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.
 • 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"
  • cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.);
  • cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari " - cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.
 • 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.
 • 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" - cu suma împrumutirilor primite din emisiuni de obligaţiuni.
 • 162 "Credite bancare pe termen lung" - cu suma creditelor pe termen lung primite.
 • 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" - cu sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu sumele încasate reprezentând împrumuturi şi datorii asimilate.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în contul de disponibil.
 • 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" - cu sumele recuperate din debite ale personalului.
 • 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" - cu sumele încasate de la asigurările sociale reflectate ca alte creanţe sociale.
 • 445 "Subvenţii" - cu valoarea subvenţiilor încasate.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe, alte datorii şi creanţe.
 • 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" - cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.
 • 451 "Decontări în cadrul grupului" - cu sumele încasate de la alte persoane juridice fără scop patrimonial din cadrul grupului.
 • 452 "Decontări privind interesele de participare" - cu sumele încasate de la alte persoane juridice fără scop patrimonial legate prin participaţii.
 • 461 "Debitori diverşi" - cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.
 • 462 "Creditori diverşi"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite;
  • cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.
 • 472 "Venituri înregistrate în avans" - cu sumele încasate anticipat prin contul de disponibil.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesită clarificări suplimentare.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 482 "Decontări între subunităţi" - cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.
 • 518 "Dobânzi" - cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.
 • 519 "Credite bancare pe termen scurt" - cu creditele bancare pe termen scurt acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
 • 731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor" - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor.
 • 732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare" - cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.
 • 733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare" - cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând donaţii şi sponsorizări primite.
 • 734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activitatea fără scop patrimonial" - cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând dobânzi şi dividende deţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.
 • 735 "Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole" - cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole.
 • 736 “Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri” - cu sumele primite de la buget în contul de disponibil.
 • 737 "Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de organizaţiile sindicale/ patronale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare" - cu sumele încasate în contul de disponibil.
 • 738 "Venituri excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică" - cu sumele încasate în contul de disponibil.
 • 739 "Alte venituri neimpozabile din activităţile fără scop patrimonial"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută, în cursul exerciţiului financiar;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.

Contul 512 "Conturi curente la bănci" se creditează prin debitul conturilor:

 • 101 “Capital” - cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.
 • 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi.
 • 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele plătite prin virament urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari " - cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformiatet cu prevederile legale.
 • 131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"
 • 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
 • 133 "Donaţii pentru investiţii"
 • 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"
 • 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii" - cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.
 • 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" - cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate.
 • 162 "Credite bancare pe termen lung" - cu suma creditelor pe termen lung rambursate.
 • 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" - cu sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  • cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate;
  • cu garanţiile de bună execuţie restituite terţilor.
 • 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" - cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
 • 201 "Cheltuieli de constituire" - cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial .
 • 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"
 • 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" - cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata prin virament.
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata prin virament.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu sumele virate reprezentând împrumuturi acordate, precum şi alte creanţe imobilizate.
 • 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" - cu sumele plătite prin virament pentru imobilizări financiare achiziţionate.
 • 401 "Furnizori" - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil.
 • 403 "Efecte de plătit" - cu plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.
 • 404 "Furnizori de imobilizări" - cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil.
 • 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" - cu plăţile efectuate de către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora.
 • 409 "Furnizori-debitori" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
 • 421 "Personal - salarii datorate" - cu sumele achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.
 • 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.
 • 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele achitate personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi salariale.
 • 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu sumele achitate personalului.
 • 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" - cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.
 • 431 "Asigurări sociale" - cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.
 • 437 "Ajutor de şomaj" - cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 • 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" - cu sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale.
 • 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" - cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
 • 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.
 • 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" - cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii .
 • 451 "Decontări în cadrul grupului" - cu sumele virate altor persoane juridice fără scop patrimonial din cadrul grupului.
 • 452 "Decontări privind interesele de participare" - cu sumele plătite prin bancă altor persoane juridice fără scop patrimonial legate prin participaţii.
 • 462 "Creditori diverşi" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.
 • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
 • 472 "Venituri înregistrate în avans" - cu sumele încasate anticipat, restituite.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  • cu sumele în curs de lămurire şi plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;
  • cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 482 "Decontări între subunităţi" - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate.
 • 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" - cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de disponibil.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate.
 • 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
 • 518 "Dobânzi" - cu dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
 • 519 "Credite bancare pe termen scurt" - cu creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite.
 • 532 "Alte valori" - cu sumele plătite prin bancă pentru procurarea de alte valori.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
 • 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" - cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.
 • 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" - cu sumele achitate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
 • 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare.
 • 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" - cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.
 • 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" - cu valoarea comisioanelor şi onorariilor achitate.
 • 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" - cu sumele achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate.
 • 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal.
 • 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" - cu sumele achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul).
 • 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" - cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii achitate.
 • 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite.
 • 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terţi.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  • cu sumele plătite membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) din contul de disponibil reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii potrivit legii.
  • cu valoarea donaţiilor acordate;
  • cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul anului, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 666 "Cheltuieli privind dobânzile" - cu valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente.
 • 667 "Cheltuieli privind conturile acordate" - cu valoarea sconturilor reţinute de bănci.