Utile

Detașarea, plata drepturilor salariale și a contribuțiilor, declarațiile de întocmit în Nexus.ERP

Share Share Facebook social_media_title |

Salariatul nu va încheia cu angajatorul către care este detașat un contract individual de muncă. În plus, actualul contract de muncă pe care salariatul detașat îl deține nu poate fi obiectul niciunui act adițional încheiat de angajatorul în favoarea căruia se detașează.

Pe durata detașarii, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contract. Salariatului i se acorda drepturile cele mai favorabile, fie drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea fie de la celalalt angajator. Dacă drepturile sunt mai favorabile în cazul angajatorului către care salariatul este detașat, contractul sau la angajatorul inițial poate fi suspendat. Salariatul va primi astfel toate drepturile de la compania unde este detașat.

Perioada de detașare nu poate fi mai mare de un an. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

Cazul 1- când salariatul detașat este plătit de firma care îl detașează (de unde pleacă)

În cazul în care drepturile mai favorabile sunt la angajatorul de bază, acesta are obligația să încheie o decizie de detașare între cele două companii care să conțină cel puțin:

 • Motivul detașarii;
 • Perioada pe care se dispune detașarea;
 • Care angajator face plata drepturilor salariale;
 • Indemnizatia de detașare.

DETAȘAREA - INFORMAȚII CARE TREBUIE COMPLETATE ÎN REVISAL

Angajatorul de bază înregistrează în ReviSal detașarea salariatului și completează următoarele informații obligatorii:

 • Data de început a detașării de la care intră în vigoare detașarea, respectiv data consemnată în decizia de detașare anexată în dosarul personal al salariatului;
 • Data de încetare a detașării - estimată la care detașarea își încetează efectele asupra CIM, respectiv data consemnată în decizia de detașare;
 • CUI, denumire și nationalitate angajator către care se face detașarea și unde salariatul va presta munca.

La sincronizarea salariaţilor în Nexus ERP, în pontaj vor apărea pentru perioada detaşării Tipul de ore definit la contract de munca (Acord sau Regie), astfel încât detaşările sunt privite ca ore lucrătoare.

Pentru perioada detaşării se poate interveni asupra pontajului, se pot introduce Concedii de odihnă şi Concedii medicale.

Termenul de raportare în Revisal este de 19 zile lucratoare de la ziua anterioară datei la care decizia își produce efectele.

Angajatorul de bază va înregistra în ReviSal și încetarea detașării - data de încetare, respectiv prima zi în care salariatul își reia activitatea la locul de muncă inițial.

În cazul în care s-a întregistrat inițial o data de sfârșit a detașării și aceasta este depășită, angajatorul de bază va prelungi mai întâi detașarea (modificare în Revisal a datei de sfârșit) și apoi va opera încetarea în termen de 19 zile lucrătoare de la producerea efectului.

Angajatorul de baza are obligația de a completa și depune lunar D112 precum și formularul 205.

Angajatorul către care salariatul este detașat are doar obligația de a întocmi un pontaj și al transmite către angajatorul de baza.

Cazul 2- când salariatul detașat este plătit de firma unde este detașat (unde ajunge)

În situația în care drepturile mai favorabile sunt la angajatorul către care salariatul este detașat, trebuie precizate următoarele aspecte:

Angajatorul de baza va avea următoarele obligații:

 1. Să emita decizia de detașare cu includerea motivului, a perioadei de detașare și a faptului că plata drepturilor se realizează de către angajatorul către care se detașează.
 2. Să înregistreze în ReviSal Detașarea și apoi să suspende contractul de munca, cu alegerea opțiunii de suspendare detașare: (dublu click pe linia detasariii din Jurnal modificari si selectare optiune Detașare cu Suspendare)
 3. La depunerea Revisalului contractele de muncă detașate cu suspendare vor figura ca suspendate conform: Art52Alin1LiteraD-Pe durata detașării.

Angajatorul către care salariatul este detașat are următoarele obligații:

 1. Să platească drepturile salariale și indemnizația de detașare cu contribuțiile sociale și impozitul aferent;
 2. Să întocmească statul de salarii;
 3. Să întocmească și să depună declarația 112.

Întrucât nu încheie și nu semnează cu salariatul un Contract de muncă, angajatorul către care se face detașarea nu are nici o obligație de operare în ReviSal.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl