Utile

Plaje de facturi alocate/emise declarate in D394

Share | 26 Noi 2016 | 2095 | Declaratii fiscale

Articol preluat de pe grupul Facebook – Nexus Erp. Alatură-te comunității și conectează-te la experiența celorlalți membri ai grupului - Facebook – Nexus Erp

D394 în forma extinsă a venit la pachet cu mulți iepurași viu colorați, mecanisme de control cu care ANAF pătrunde în spațiul extracontabil al activității firmei în încercarea de a crește gradul de conformare la diverse prevederi legislative cu impact contabil și fiscal. Unul dintre aceștia îl reprezintă cartușul în care se raportează plajele de facturi Alocate, Emise, Stornate și Anulate.

Factura este reglementată de actualul cod fiscal la Art 319, în legătura cu sistemul de numerotare fiind menționată obligația ca numărul de ordine să identifice unic documentul (“(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic…”).
Obligația de întocmire a unei decizii de numerotare deriva din OMFP nr. 2634/2015.

 1. Pentru plaja de facturi Alocate se declară:

  • pentru fiecare Serie de facturi: numărul initial și numărul final stabilit prin decizie la începutul anului. În perioada octombrie-decembrie 2016 se declară primă factură utilizată în octombrie până la sfârșitul plajei de numere alocate pentru anul 2016. Începând cu ianuarie 2017 se declară lună de lună aceeași informație, respectiv plajele de numere alocate prin decizie la începutul anului;
  • este permisă declararea plajei de numere fără Serie (deși în Codul Fiscal este menționată seria ca element component al numărului de ordine);
  • este permisă declararea numărului initial, fără completarea numărului final. Dacă analizăm cu atenție acest mod de raportare este preferabil celui în care declarăm și numărul final, deoarece, în cazul în care la începutul anului următor decidem utilizarea altor plaje de numere, numerele rămase neutilizate la 31 decembrie vor trebui declarate în secțiunea de facturi anulate a ultimei declarații din an. Dacă am emis o decizie de numerotare de la numarul 1 la numărul 1000000 și am emis în anul 2016 un număr de 100 facturi, va trebui să declarăm număr cu număr 999.900 facturi anulate;

   Recomandare pentru utilizatorii Nexus Erp:

   • dacă vrei să transmiți declarația fără numărul final al fiecărui carnet completează în Nomenclatoare – Carnete – număr final = “9999999999” (opțiune valabilă dacă ai actualizat sistemul la versiune mai mare decât 16.45.125);
   • dacă societatea derulează operațiuni de livrări intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România este recomandată adăugarea de carnete separate pentru fiecare tip de operațiune deoarece acestea se exclud din raportarea în D394
 2. Pentru plaja de facturi Emise

  • se declară fiecare interval compact de facturi emise. Dacă apar pauze în utilizarea numerelor vor fi declarate mai multe intervale de facturi emise.
  • Recomandare pentru utilizatorii Nexus Erp:

   • utilizează carnete cu numerotare automată astfel încât să nu omiți numere;
   • dacă o factură este întocmită eronat – anuleaza documentul, nu il șterge;
 3. Din facturile emise se detaliază fiecare număr de document care intră în următoarele categorii de facturi:

  1. facturi stornate (orice factură cu valoare totală negativă)
  2. facturi anulate (facturi emise, anulate, netransmise beneficiarului, neinregistrate in evidenta contabila)
  3. autofacturare – cu detalierea informațiilor privind baza impozabilă și TVA
  4. autofacturi emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor
  5. Recomandare pentru utilizatorii Nexus Erp:

   • în societățile cu mulți utilizatori – limitează dreptul de devalidare pentru modulul Facturi Clienți. Astfel operatorii vor anula facturile eronate, fără a le șterge din sistem

Autor: Catia Simionescu