Utile

Raportare în D112 modificare norma de lucru în timpul lunii

Share | 29 Mar 2016 | 6921 | Declaratii fiscale

Există cazul în care norma de lucru a unui salariat se schimbă în cursul unei luni. De exemplu, de la 8 ore norma de lucru se reduce la 4.

Din cauza faptului că modul de completare a D112 nu permite adăugarea în aceeași lună a mai multor norme de lucru pe același CNP, apare o "anomalie", în sensul ca diferența dintre orele efectiv lucrate și orele lucrătoare din lună sunt duse pe ore suspendate. De asemenea, această situație apare din cauza nearmonizării declarației 112 cu aplicația REGES a celor de la ITM (nu este singura necorelare de acest fel).

Nexus Media srl precum și cei din domeniul financiar-contabil și resurse umane recomandă ca în cazul în care norma de lucru se schimbă în cursul unei luni, în câmpul norma de lucru din D112 să fie trecută norma cea mai mare (8 în loc de 4 de exemplu). Asta face și Nexus Salarii, ducând în D112 norma de lucru mai mare. Dacă s-ar trece norma mai mică, declarația 112 va genera erori după cum urmează, având în vedere corelările:

 1. Eroare – Câmpul ore lucrate efectiv în luna eronat (S19)

 2. Conform anexei nr. 8 validări, următoarele corelări trebuie avute în vedere: A_6 <= NZL*A_4 daca A_3= "N" si A_6 <= NZL*n daca A_3= "Pn", unde:

  • A_3 = Tip contract de munca dpdv timp de lucru;
  • A_6 = Ore lucrate efectiv în luna;
  • NZL = nr. zile lucratoare în luna.
 3. Eroare - Ore suspendate în luna + Ore lucrate efectiv în luna > Număr zile lucrătoare în luna * Ore norma zilnică contract (S19)

 4. Conform anexei nr. 8 validări, următoarele corelări sunt avute în vedere:

  A_7<= NZL*A_4 - A_6 daca A_3= "N" și A_7<= NZL*n - A_6 dacă A_3= "Pn", unde:

  • A_7 = Ore suspendate în lună;
  • A_3 = Tip contract de muncă dpdv timp de lucru;
  • A_4 = Ore norma zilnică contract;
  • A_6 = Ore lucrate efectiv în lună;
  • NZL = nr. zile lucrătoare în lună.

Având în vedere corelările care sunt verificate la validarea D112 este astfel normal ca diferența dintre orele efectiv lucrate și orele lucrătoare din lună să le ducă pe ore suspendate (120 ore lucrate, din care 10 zile cu 8 ore și 10 cu 4 ore). Diferența de 40 să zicem o va duce pe ore suspendate.

Ca să nu va mai aflați în această situație, vă recomandăm să schimbați norma de lucru începând cu data de 01 a lunii.


Autor: Catia Simionescu