Utile

Contul 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.

Contabilitatea se ţine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor:

  • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.
  • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor:

  • 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exreciţiilor financiare anterioare.
  • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii.
  • 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”
  • 791 “Venituri cu destinaţie specială”
    • cu sumele cuvenite unităţii, datorate de buget, altele decât impozite şi taxe;
    • cu datoriile anulate.