Utile

Eliminare achiziție unități protejate

Share Share Facebook social_media_title | 28 Aug 2017 | 2484 | Legislatie economica

De la 1 septembrie 2017 guvernul României a adoptat Ordonanța 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care companiile nu vor mai putea efectua achiziţii de la unităţile protejate, în vederea îndeplinirii obligațiilor cu privire la angajarea persoanelor cu handicap.

Conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajați. În prezent, angajatorii cu mai mult de 50 de angajați, care nu angajeaza persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligații:

  1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  2. să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

OUG 60/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 07.08.2017 elimină posibilitatea firmelor private și instituțiilor publice de a opta pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unitățile protejate autorizate începând cu 01 septembrie 2017. Singura alternativă este plata taxei de handicap la bugetul de stat, suma fiind totodata dublată prin aceasta masură, față de ce prevede în prezent legea.

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajați, plătesc lunar către bugetul de stat o suma reprezentând salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Prin urmare, pe lângă eliminarea posibilității de a efectua achiziții de la unități protejate se va majora și contribuția datorată în cazul neangajării, de la 50% la 100% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Suma pentru neangajare persoane cu handicap se declară în Formularul 100 - Declaratie privind obligațiile de plata la bugetul de stat.

Fac excepție de la aceste prevederi instituțiile publice de aparare națională, ordine publica și siguranța națională.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl