Utile

Impozit dividende 2017: informare oficială ANAF

Share | 18 Mai 2017 | 6641 | Legislatie economica

Articol de BOGDAN PETRACHE - AJFP Braila

ANAF informează contribuabilii că impozitul pe dividende se calculează aplicând o cota de 5% asupra dividendului brut.

Persoana juridică care distribuie dividendele are obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende, odată cu plata acestora. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare în care se face plata. În cazul dividendelor care nu au fost plătite până la sfărșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Începând cu anul 2017, persoanele fizice care primesc dividende datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul a contribuției de asigurari sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidenta fiscală, după caz.

Această contribuție se stabilește în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție de 5,5% asupra valorii brute a dividendelor.

Persoanele care realizează venituri din alte surse (salarii sau asimilate salariilor, pensii, activități independente, din asocierea cu o persoană juridică, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de somaj, indemnizații pentru creșterea copilului, ajutorul social acordat, indemnizații pentru incapacitate temporară de munca drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale) nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dividende.

În cazul veniturilor din dividende ale caror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.


Autor: BOGDAN PETRACHE