Utile

Modificarea cotei tva de la 24 % la 20% in Nexus ERP

Share Share Facebook social_media_title |

Noile măsuri impun realizarea unor modificări în programul Nexus ERP precum: introducerea cotei de 20%, modificarea cotei de TVA pentru produse, recalcularea prețurilor de vanzare și întocmirea proceselor verbale de modificare preț (în cazul mărfurilor cu amănuntul). Acesti pasi sunt descriși în cele ce urmează.

1.Definim cota de TVA de 20 % (daca nu este deja creată)

Intrăm în modulul Nomenclatoare -> Administrare-> Cote de TVA-> selectăm Butonul Adăugare(din stanga sus). Completăm în campul Valoare: 20 si salvăm cu butonul Salvez (din dreapta sus).


Dupa ce am salvat cota de tva, în aceeasi fereastra selectăm casa de marcat în campul Periferic fiscal și codul aferent acestei cote de tva (dacă se folosesc dispozitive fiscale legate la NexusERP)

!! Atentie !! Dacă utilizați interfețe de vanzări conectate la dispozitive fiscale (case de marcat si imprimante fiscale) trebuie să aveți în vedere adăugarea în memoria fiscală a dispozitivelor, noua cotă de TVA (va trebui să contactați furnizorul sau personalul de service a dispozitivelor fiscale).

2.Modificarea cotei de tva care se aplică pe clase de bunuri.

Această operație se poate realiza fie automat (dacă toate produsele a căror cotă de tva dorim sa o modificăm sunt cuprinse într-o clasă distinctă), fie manual.

Realizarea automată

In cazul în care produsele ce fac obiectul acestei modificări sunt incluse în clase distincte: In Modulul Nomenclatoare -> Administrare ->Bunuri si servicii- articole-> Selectăm funcția Asistent (din meniul de sus ) si opțiunea Modifica cota TVA -> Selectăm clasa-/clasele care contin produsele vizate->.

In fereastra care se deschide : selectăm clasa/clasele pentru care dorim sa modificăm cota TVA. Bifăm cele două opțiuni de jos : Schimbăm cota TVA de intrare respectiv Schimbăm cota TVA de iesire și completăm cele 4 campuri cu valoarea TVA actuală a clasei (24) și valoarea TVA cu care dorim să o înlocuim (20).

Selectam opțiunea Modific (sau tasta F12) și confirmăm modificarea realizată (Butonul OK) .

Realizarea manuală a modificării cotei TVA

Schimbarea manuală a cotei de TVA pentru produse, presupune intrarea manuală pe fiecare produs și înlocuirea cotei de TVA astfel: Se intră în Meniul Nomeclatoare -> Administrare-> Bunuri si servicii- Articole -> selectăm din această fereastră unul din produse și completăm in campurile % TVA achizitie/intrare si % TVA vanzare/iesire valoarea noii cote TVA.

Validăm operația din butonul Salvez din meniul din dreapta sus.


3.Modificarea prețurilor de vanzare pentru mărfuri cu amănuntul

Deoarece produsele au fost introduse în stoc (din facturile de intrare) cu tva 24%, înregistăm un proces verbal de modificare preț pentru acestea.

In modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare pret M.A-> selectăm butonul Adaugă pentru intocmirea procesului verbal->Adaug Stoc L.C. (luna curenta).

In fereastra nouă, nu completăm nimic in campul De la data . In campul Pana la data completăm data 31.12.2015. Campul Furnizor rămane necompletat, astfel programul va efectua această operație pentru toți furnizorii. Selectăm în campul Cota de TVA valoarea 24 caci aceasta este valoarea de tva pe care dorim să o modificăm.

Bifăm optiunea 2: Aplică cota de TVA din nomenclator modificand prețul sau Opțiunea 3 Aplică cota de TVA din nomenclator păstrand acelasi preț de vanzare în funcție de decizia luata de conducerea unității. Ulterior trebuie data și comanda Actualizează listele de preț (doar in cazul in care s-a optat pentru Opțiunea 2 care modifică prețul de vanzare).


4.Rotunjiri prețuri finale.

In cazul în care calculul rezultat in urma modificării prețurilor ar trebui rotunjit, în modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare pret M.A selectăm butonul Modific cu X% (în bara de sus a paginii,in mijloc).

Nu se completeaza nimic in rubrica Procent (aceasta se completează doar dacă dorim marirea prețului cu un anumit procent- nu este cazul acum). Mai jos, completăm doar în campurile din stanga si dreapta, în funcție de ce rotunjire dorim(In cazul nostru : 0.01 în partea stangă, respectiv 0.05 în partea dreaptă).


In final Apasăm butonul Calculez pentu actualizarea preturilor acestor produse și salvăm aceste modificari cu butonul Salvez din partea stanga sus. Acestia sunt toți pasii necesari configurarii noilor prețuri pentru vanzarea produselor avand cota de TVA de 20% conform legii.

5.Actualizarea cotei de TVA in nomenclatorul de societați.

La listarea facturii de client (Iesiri-Facturi clienți) pentru a apărea cota de TVA 20% pe factura, aceasta trebuie introdusă in Nomenclatoare-Administrare-Societati - în campul Cota TVA.

! Daca se mai lucrează în sesiuni anterioare 01.01.2016 si doriți listarea unei facturi cu TVA 24% va trebui să modificati înainte de listare valoarea cotei in 24.

Spor la munca!
Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl