Utile

Contul 401 Furnizori

Contul 401 "Furnizori"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionări de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, pentru care s-au primit facturi.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.

Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul conturilor:

 • 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" - cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.
 • 301 "Materii prime"
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;
  • cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.
 • 302 "Materiale consumabile"
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori;
  • cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.
 • 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori;
  • cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.
 • 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.
 • 361 "Animale şi păsări"
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori;
  • cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
 • 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori.
 • 381 "Ambalaje"
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori;
  • cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.
 • 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achiziţionate de la furnizori.
 • 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.
 • 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.
 • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
 • 532 "Alte valori" - cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori achiziţionate.
 • 601 "Cheltuieli cu materiile prime" - cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.
 • 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.
 • 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" - cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.
 • 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" - cu valoarea consumului de energie şi apă.
 • 606 "Cheltuieli cu animalele şi păsările"
 • 608 "Cheltuieli privind ambalajele" - cu valoarea animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii inventarului intermitent.
 • 611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii" - cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.
 • 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" - cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.
 • 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de asigurare.
 • 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" - cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.
 • 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" - cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate.
 • 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" - cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.
 • 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" - cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.
 • 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.
 • 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" - cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) datorate terţilor.
 • 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" - cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.
 • 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.
 • 658 " Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea despăgubirilor datorate terţilor.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor:

 • 345 "Produse finite" - cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale.
 • 403 "Efecte de plătit" - cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
 • 409 "Furnizori - debitori "
  • cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;
  • cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorilor.
 • 431 “Asigurări sociale” - cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii.
 • 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" - cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.
 • 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare” - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.
 • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil.
 • 531 "Casa" - cu sumele în numerar plătite furnizorilor.
 • 541 "Acreditive" - cu sumele plătite furnizorilor din acreditive.
 • 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie.
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.
 • 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;
  • cu sumele datorate furnizorilor înregistrate la venituri, după expirarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.