Utile

Plafoane fiscale utilizate in anul 2017

Share | 30 Ian 2017 | 10053 | Legislatie economica

1. Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

LUNA IANUARIE 2017;
  • cifra de afaceri sub 100.000 EUR; - cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este de 4.5411 lei( cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent - 31.12.2016), prin urmare plafonul este de 454.110 lei
ÎNCEPÂND CU LUNA FEBRUARIE 2017;
  • cifra de afaceri sub 500.000 EUR; -cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este de 4.5411 lei( cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent - 31.12.2016), prin urmare plafonul este de 2.270.550 lei

2. Plafonul pentru înregistrarea în scopuri de TVA

  • 65.000 EUR; - echivalentul în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

3. Plafonul pentru ieșirea din sistemul TVA la încasare

  • cifra de afaceri 2.250.000 lei.

4.Plafonul pentru înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri

  • 10.000 EUR, respectiv 34.000 lei - echivalentul în lei se stabilește la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării.

5. Plafonul pentru modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestru la luna

  • cifra de afaceri de 100.000 EUR; - contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2016 de 4,5411 lei respectiv plafonul de 454.110 lei.

6. Plafonul pentru vânzări la distanţă;

  • 35.000 EUR; - contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

7. Plafonul pentru trecerea de la norma de venit la sistem real;

  • 100.000 EUR
  • contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR valabil la sfarșitul anului 2016 de 4,4908 lei respectiv plafonul de 449.080 lei.  • Autor: DGRFP Iasi