Utile

Înregistrarea în contabilitate a garanţiilor de bună execuţie

Share Share Facebook social_media_title | 27 Ian 2017 | 51936 | Monografii contabile

Garanţiile de bună execuţie reţinute de beneficiarii lucrărilor executate reprezintă active imobilizate.

Acestea se evidenţiază în categoria imobilizărilor financiare şi se menţin în această categorie pe toată durata prevăzută în contract.

Exemplu:

În situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei de lucrări este de 1.000.000 de lei, iar garanţia de bună execuţie este de 5%, conform contractului, fiind reţinută din contravaloarea lucrărilor.

 1. La constructor (prestatorul de servicii)

  1. Emiterea facturii fiscale pentru prestaţia efectuată, conform situaţiei de lucrări, în sumă de 1.000.000 lei:
  2. 411 Clienţi = 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 1.000.000 lei

  3. Înregistrarea garanţiei de bună execuţie reţinută de beneficiar în valoare de 50.000 lei, calculată astfel: (1.000.000 x 5%):
  4. 2678 Alte creanţe imobilizate = 411 Clienţi 50.000 lei

  5. Încasarea garanţiilor de bună execuţie:
  6. 5121 Conturi la bănci în lei = 2678 Alte creanţe imobilizate 50.000 lei

  7. Incasarea facturii de lucrari:
  8. 5121 Conturi la bănci în lei = 411 Clienţi 950.000 lei

 2. La beneficiar

  1. Primirea facturii fiscale de la constructor, în care s-au consemnat lucrările executate şi garanţiile reţinute conform contractului:
  2. 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 404 Furnizori de imobilizări 1.000.000 lei şi concomitent, constituirea garanţiei de bună execuţie 404 Furnizori de imobilizări = 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 50.000 lei

  3. Achitarea garanţiei de bună execuţie:
  4. 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate = 5121 Conturi la bănci în lei 50.000 lei

  5. Plata facturii de lucrari:
  6. 404 Furnizori de imobilizări = 5121 Conturi la bănci în lei 950.000 lei


   Autor: Catia Simionescu

   Nexus Media srl