Utile

Contul 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, precum şi celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective finanţate din împrumuturi şi datorii asimilate. Astfel, avem analiticele:

  • 1681 - Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
  • 1682 - Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  • 1685 - Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate
  • 1686 - Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun
  • 1687 - Dobânzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.

Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se creditează prin debitul conturilor:

  • 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.
  • 666 “Cheltuieli privind dobânzile” - cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

  • 512 “Conturi curente la bănci” - cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
  • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.