Utile

Contabilizare imobile luate in concesiune

Share | 19 Ian 2016 | 1665 | Monografii contabile

Pentru exemplificarea înregistrării în contabilitate a operațiunilor ce decurg din preluarea în concesiune a unor bunuri, se consideră o entitate care preia un bun în concesiune, pentru o perioadă de 40 de ani. Se va exemplifica atât situația în care concesiunea nu se poate recunoaşte ca activ, cât si situația în care aceasta poate fi înscrisă în activul bilanțului.

In cazul celor două situații prezentate în continuare, se utilizează aceleasi date cu privire la obiectul concesiunii, durata concesiunii, valoarea redevenței (în acest caz, trimestriala), termenele scadente. Operațiunile ce decurg din derularea contractului de concesiune se vor înregistra în contabilitate, în funcție de prevederile contractuale.

Astfel, în prima situație, în care contractul nu prevede o valoare amortizabilă a concesiunii, ci doar plata unor redevențe lunare, concesiunea nu se poate recunoaște ca activ. In cea de-a doua situație, contractul prevede o durată şi o valoare totală a concesiunii, ceea ce permite recunoaşterea acesteia ca activ în bilanț.

Exemplu A Situația în care concesiunea nu se poate recunoaşte ca activ

O entitate primeşte în concesiune un imobil, împreună cu terenul aferent, aparținând domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 de ani începând de la data de 01.01.2016. In contractul încheiat între cele două părți nu se stabileşte valoarea totală a concesiunii, ci doar valoarea redevenței trimestriale datorate, care este în suma de 10.000 lei. La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreună cu terenul aferent. Plata redevenței se va face trimestrial, la data de 15 a primei luni a trimestrului.

Pentru înregistrarea operațiunilor, se vor efectua următoarele articole contabile:

Data: 01.01.2016

 • Conform contractului, înregistrarea sumelor reprezentând redevențele datorate pe toată perioada concesionarii în valoare totală de 1.600.000 lei (10.000 x 4 trimestre x 40 ani):
  • Debit cont: 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate = 1.600.000 lei
  • Data: 15.01.2016
 • Inregistrarea redevenței aferente trimestrului I - anul 2016:
  • 612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune şi chiriile = 401 Furnizori 10.000 lei
  şi concomitent,
  • Se înregistrează sumele respective în creditul contului 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  • Credit cont: 8036, 10.000 lei Redevențe, locații de gestiune, chirii şi alte datorii assimilate
 • Achitarea datoriei față de furnizori
  • 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci în lei 10.000 lei

Nota: Inregistrarile prezentate mai sus se repetă pentru fiecare dată scadentă stabilită în contract.

Data: 31.12.2016 Soldul contului 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate la data de 31.12.2016 este de 1.560.000 lei (10.000 x 4 trimestre x 39 ani) şi reprezintă contravaloarea redevențelor pe care entitatea le are de achitat până la încheierea contractului de concesiune.

Inregistrările se efectuează similar până la încheierea contractului.

La încheierea perioadei de concesionare, o dată cu plata ultimei redevențe, contul 8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, se soldează.

Exemplu B Situația în care concesiunea se poate recunoaște ca activ

O entitate primește în concesiune un imobil, împreună cu terenul aferent, aparținând domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 ani începând de la data de 01.01.2016. Prin contractul de concesiune s-a stabilit ca valoarea totală a concesiunii primite este de 1.600.000 lei, iar valoarea redevenței trimestriale datorate este de 10.000 lei. La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreună cu terenul aferent. Plata redeventelor se va face trimestrial, la data de 15 a primei luni a fiecarui trimestru. Amortizarea concesiunii se efectuează pe durata de folosire a acesteia, prevăzută în contractul de concesionare, prin utilizarea metodei liniare. Amortizarea anuală este 1.600.000 lei /40 ani = 40.000 lei/an. Amortizarea lunară este 40.000 lei /12 luni = 3.333,33 lei/lună.

Anul 2016: Concesiunea este recunoscută ca activ.

 • Se înregistrează în contabilitate valoarea totală a concesiunii primite:
  • 205 Concesiuni, brevete, licențe,..= 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 1.600.000 lei
  • şi concomitent
  • Se înregistrează în afară bilanțului activul primit în concesiune, în debitul contului 8038 Alte valori în afară bilanțului.
 • Inregistrarea amortizării lunare a concesiunii:
  • 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 3.333,33 lei

  Această înregistrare contabilă se repetă în fiecare lună, pe durata concesionarii.

 • Achitarea redevenței datorate pentru trimestrul I al anului 2016, conform contractului
  • Redevențele facturate de proprietarul bunului cedat în concesiune se înregistrează prin articolul contabil
  • 167 = 404
   şi
   404 = 5121,
   ( taxa pe valoarea adaugată are regimul stabilit de Codul fiscal).

Soldul contului 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate la 31.12.2016 este 1.560.000 lei (1.600.000 - 40.000), şi reflectă contravaloarea redevențelor pe care entitatea le are de achitat până la expirarea perioadei de concesionare.

In bilanțul încheiat la data de 31.12.2016, concesiunea primită se reflectă la imobilizari necorporale, la valoarea de 1.560.000 lei, reprezentând valoarea de intrare (1.600.000 lei) diminuată cu ajustarile cumulate de valoare, respectiv amortizarea (în cazul nostru 40.000 lei reprezentând amortizarea aferentă primului an de concesionare).

Nota: Inregistrarile contabile prezentate mai sus se efectuează în fiecare lună, respectiv trimestru, până la expirarea perioadei de concesionare.

La expirarea duratei contractului, dupa amortizarea integrală, se înregistrează restituirea imobilului şi a terenului aferent şi, implicit, scoaterea din evidență a concesiunii primite:

 • 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor... = 205 Concesiuni, brevete, licențe, ...   1.600.000 lei
 • şi concomitent
 • Credit cont 8038 Alte valori în afară bilanțului

 • Autor: Catia Simionescu