Utile

Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" este un cont de active.

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se debitează prin creditul conturilor:

  • 421 "Personal - salarii datorate" - cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului.
  • 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" - cu sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului financiar care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar.
  • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se creditează prin debitul contului:

  • 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial.